WHO: Mleko matki nie traci wartości

Wskazania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają kontynuowanie karmienia piersią tak długo, jak długo chcą tego matka i dziecko.

Mimo to, zarówno w społeczeństwie, jak w środowisku medycznym powszechne jest przekonanie, że mleko matek, które karmią dziecko piersią dłużej niż rok, ma niskie wartości odżywcze. Naukowcy z Banku Mleka Kobiecego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu dysponują nowoczesnym aparatem do badania jakości mleka. Umożliwiło im to sprawdzenie składu i wartości odżywczych mleka kobiet długo karmiących (2–3 lata) i porównać go z mlekiem kobiet karmiących noworodki donoszone i wcześniaki.

Okazało się, że mleko kobiet długo karmiących wciąż jest bogate w składniki odżywcze (białka, cukry, tłuszcze). Autorzy badania twierdzą, że kobiety długo karmiące mogą być dawczyniami mleka do banku. Toruński Bank Mleka Kobiecego za cel stawia sobie umożliwienie żywienia mlekiem kobiecym najbardziej potrzebujących noworodków – ciężko chorych oraz urodzonych przedwcześnie, które z jakichś względów nie mogą być karmione mlekiem swoich mam.

Czytaj więcej: