Procesor drukarki, po otrzymaniu odpowiedniej komendy z komputera, uruchamia silnik elektryczny, napędzający mechanizm przesuwający papier pod głowicami drukującymi, pobrany z pojemnika. W tym czasie drugi silnik przesuwa cyklicznie, poprzecznie do kierunku ruchu papieru, zespół głowic drukujących - jedna z nich drukuje czarne elementy rysunku, druga zaś elementy w innych barwach.

Głowice drukujące są wyposażone w dysze (każda głowica, zależnie od konstrukcji może zawierać nawet 300 dysz). Przesuwają się one kilka milimetrów nad papierem. Z nich właśnie wytryskują kropelki tuszu, tworzące drukowany obraz. Liczba kropli oraz moment ich wytryskiwania są sterowane procesorem poprzez czujnik kontrolujący położenie dysz względem papieru.

Głowica z czarnym tuszem jest wykorzystywana również do drukowania tekstów, barwna zawiera tusz o trzech podstawowych barwach - żółtej, niebieskiej oraz czerwonej i służy do druku ilustracji, współpracując wtedy również z głowicą wyposażoną w czarny tusz.