Wilki i ryby

Zdaniem naukowców w sprzyjających warunkach wilki od polowania wodą rybołóstwo.

Z badań przeprowadzonych w kanadyjskiej Brytyjskiej Kolumbii wynika, że natłok łososi, które w rzekach pojawiają się jesienią wywołuje u wilków amok podobny do tego, który obserwowany jest u niedźwiedzi. Wilki, które przez większą część roku uganiają się za zwierzyną płową, na przykład jeleniami, jesienią porzucają zwykły cel polowań i zaczynają się żywić łososiami, które wybierają wprost z wody. Łososie ciągnące na tarliska są wtedy niemal całkowicie bezbronne, a nadto są tłuste i stanowią źródło niemal doskonałego pokarmu, który wilki mogą pozyskać bez ryzyka i niemal bez wysiłku. Badania przeprowadzili eksperci z Raincoast Conservation Foundation badając odchody zwierząt i przeprowadzając analizy chemiczne sierści. h.k.