WWF chce ratować pandy

WWF chce przeznaczyć pieniądze na zwiększenie zasięgu rezerwatów pandy wielkiej w Chinach.

Fundusz Word Wildlife Fund (WWF) zdecydował o przeznaczeniu prawie 6 milionów dolarów na ratowanie pandy wielkiej w Chinach. W ciągu kolejnych 3 lat pieniądze te mają być przeznaczone na zwiększenie liczby rezerwatów, w których na wolności żyją te niezwykle rzadkie zwierzęta (na wolności przebywa zaledwie 1600 sztuk, a w niewoli w Chinach 290 osobników). WWF planuje także stworzenie czegoś na kształt naturalnych korytarzy migracyjnych, które miałyby połączyć choć część z 60 rezerwatów. Umożliwiłoby to zwierzętom naturalne wędrówki i pozwoliło na lepszą wymianę materiału genetycznego pomiędzy stadami tych zwierząt. WWF chce zmniejszyć nasilenie turystyki na obszarach zamieszkałych przez pandy, ograniczyć budowę dróg i ograniczyć w ten sposób hałas i zanieczyszczenia zagrażające naturalnym siedliskom tych zwierząt. Będzie także rozwijany naukowy monitoring populacji pandy. h.k.