Najnowsze badanie naukowców z Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie wykazało, że psy nie tylko rozumieją znaczenie słów, ale także intonację, z jaką są wypowiadane.

Dzięki analizie aktywności mózgu doktor Attila Andics i jego zespół odkrył, że psy przetwarzają znane im słowa za pomocą lewej półkuli. W tym samym czasie prawa półkula odpowiedzialna jest za analizę tonu oraz ładunku emocjonalnego wypowiedzi.

Oznacza to, że mózgi psów i ludzi przetwarzają język za pomocą tych samych regionów. Naukowcy opublikowali wyniki swojego odkrycia na łamach czasopisma „Science”.