Wyróżnione zdjęcia

I miejsce

Tytuł: Briciola

Autor: Cortney

II miejsce

Tytuł: Natural

Autor: kacha99p
III miejsce

Tytuł: Zalew Machowski

Autor: Angie

Wyróżniona publikacja

Napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę nie oznaczała jedynie zbrojnej interwencji w sensie wojskowym. Jak określił to sam Hitler, nie chodziło o korektę jakiejś linii na mapie, ale o anihilację narodu polskiego. Stąd już w pierwszych dniach września wkraczaniu wojsk niemieckich towarzyszyły zbrodnie dokonywane na ludności cywilnej. Z biegiem czasu miały się jeszcze nasilić.Utworzono Generalne Gubernatorstwo. Polską codziennością stało się życie pod niemieckim butem. Czym była niemiecka okupacja?

Tytuł:Zbrodnie Wehrmachtu

Autor:Tomas83