X – trzecia płeć w USA pojawia się na aktach urodzenia

Stan Waszyngton wprowadził właśnie trzecią możliwość oznaczania płci na aktach urodzenia.

Od 27 stycznia w dokumentach będzie można zapisać “mężczyzna”, “kobieta”, oraz “X”. Co więcej, zmiana pozwala zmieniać mieszkańcom stanu stare dokumenty na zgodne z nowym wzorem. Wedle definicji przygotowanej przez Departament Zdrowia w “X” będą mieścić się osoby między innymi androgyniczne, transpłciowe, o płynnej tożsamości płciowej i te indentyfikujące się z obiema płciami (bigender).

Osoby, które będą chciały wymienić sobie płeć z mężczyzny na kobietę i odwrotnie na istniejącym akcie urodzenia nie będą już potrzebować do tego zaświadczenia lekarskiego. Nieletni będą musieli przedstawić pisemne oświadczenie od rodzica lub prawnego opiekuna oraz dokumentację licencjonowanego eksperta od spraw zdrowia.

Podobne prawo ma wejść w życie w Oregonie i Kalifornii w tym roku.

Wedle danych organizacji GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation – Porozumienie gejów i lesbijek przeciwko zniesławianiu) obecnie około 20% młodych ludzi (definiowanych jako milenialsi) odrzuca tradycyjny podział na 2 płci. Wedle badań osób transpłciowych z 2012 roku 40% respondentów przyznało, że doświadczyło prześladowania z powodu swojego nieprzystawania do tradycyjnych modeli płciowych, a 3% było atakowanych fizycznie.

Źródło: CNN