Przy współpracy z Zarządem Zieleni m. st. Warszawy wytypowano miejsce i gatunek drzew. I przy skwerze Miry Zimińskiej (tuż przy wyjściu ze stacji Metra Wierzbo w kierunku TVP) swoje miejsce w ziemi znalazły trzy piękne lipy europejskie. Na każdej z nich jest logotyp naszego magazynu oraz partnerów, którzy pomogli nam sfinansować projekt.