Zanieczyszenie zwiększa ryzyko autyzmu

Kobiety, które w okresie ciąży przebywały w zanieczyszczonym środowisku, są bardziej narażone na urodzenie dzieci chorych na autyzm – ostrzegają naukowcy.

Badania przeprowadzili naukowcy z Harvardu. Ich zdaniem, ekspozycja na działanie ołowiu, manganu, rtęci, chlorku metylenu i innych zanieczyszczeń może wpływać na działanie mózgu i na rozwijające się dziecko.

Naukowcy przeanalizowali wyniki długoterminowych badań prowadzonych z udziałem 116430 kobiet, które trwały od 1989 roku. Z grupy badanych, autorzy wyodrębnili 325 kobiet, które miały autystyczne dzieci i 22.000 kobiet, które urodziły zdrowe dzieci. Zbadano poziom ekspozycji na zanieczyszczenie w czasie ciąży, ale także inne czynniki, takie jak m.in. dochód, wykształcenie, palenie w czasie ciąży.

Badania wykazały, że kobiety, które żyły w bardziej zanieczyszczonych obszarach i w czasie ciąży były wystawione na działanie takich pierwiastków jak ołów czy rtęć dwukrotnie częściej miały dzieci autystyczne niż te, które mieszkały w mniej zainfekowanych rejonach.