Zaufanie w firmie

Co czwarty z nas nie ufa swoim przełożonym. Połowa aktywnych zawodowo Polaków posądza ich o manipulowanie informacjami.

Czy ufasz informacjom przekazywanym przez zarząd/kierownictwo firmy, w której pracujesz?

» Tak 24%
» Nie 26%
» Trudno powiedzieć 14%
» Nie jestem zatrudniony w firmie 36%

Dlaczego nie ufamy pracodawcom? (respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi)

» Bo nie udzielają informacji lub robią to za rzadko 39%
» Bo przekazują pracownikom nieprawdziwe informacje 35%
» Bo zarząd i kierownictwo manipulują informacjami 50%
» Moja firma nieuczciwie zachowuje się wobec klientów 13%
» Moja firma oszukała mnie w dotychczasowej współpracy 27%

Źródło: raport „Zaufanie w firmie” przygotowany na zlecenie Procontent Communication przez Interaktywny Instytut Badan Rynkowych.