Infografika pomoże zrozumieć działanie wszystkich najważniejszych obszarów mózgu. Interaktywna mapa jest podzielona na trzy poziomy - kora mózgowa, zewnętrzna warstwa mózgu zaangażowana w szereg funkcji, takich jak postrzeganie zmysłowe, kontrola motoryczna czy procesy poznawcze, system limbiczny - zespół struktur, które kontrolują emocje i zachowanie oraz poziom neuronów - pojedynczych komórek, które przenoszą informacje chemiczne po całym układzie nerwowym.

Mapa pozwala eksplorować mózg i zgłębiać informacje o każdej strukturze. Można ją zobaczyć na stronie: http://www.opencolleges.edu.au/informed/learning-strategies/.