Zobacz niezwykły rozbłysk słoneczny w nagraniu NASA!

Obserwatorium Solar Dynamics NASA udostępniło zjawiskowe nagranie wybuchów na Słońcu, do jakich doszło na początku kwietnia.

Nagranie pokazuje, w jaki sposób tony słonecznej plazmy odrywają się od powierzchni gwiazdy i z ogromną siłą są wyrzucane w przestrzeń kosmiczną. Amerykańska Agencja Kosmiczna potwierdziła, że ​​rozbłyski zakwalifikowano jako wybuchy o średniej sile.

Według NASA, wybuch nie był szkodliwy dla ludzi, ponieważ szkodliwe promieniowanie z rozbłysku nie przeniknęło do atmosfery Ziemi. Silny wybuch może jednak powodować zakłócenia w obszarze, w którym odbierane są sygnały z nadajników GPS.

Rozbłyski słoneczne są powodowane ogromną ilością energii, która uwalnia się przy gwałtownej zmianie energii pola magnetycznego. Zazwyczaj trwają od kilkunastu minut do około półtorej godziny

Podczas rozbłysku emitowane są ogromne ilości energii w postaci fal elektromagnetycznych (od gamma do radiowych) oraz strumienie cząstek (elektronów, protonów, jonów) o prędkościach dochodzących do 70% prędkości światła.


Dowiedz się więcej: SŁOŃCE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE!