Więcej o polu magnetycznym Ziemi, któremu zawdzięczamy te piękne widoki piszemy w marcowym numerze "Focusa". Dziękuję wszystkim autorom zdjęć za zgodę na publikację :)