cecha predysponująca do zapadania na choroby układu krążenia