Medytacja transcendentalna (TM). Występuje w wielu odmianach. Jej podstawą jest odpowiedni sposób oddychania, od-izolowanie się od bodźców zewnętrznych, „wygaszenie” aktywności mózgu poprzez wyeliminowanie zbędnych myśli, czasem również powtarzanie mantr. Praktykuje się ją zwykle dwa razy dziennie po 20 minut. Medytacja uważności (Mindfullness Meditation – MM). Można ją porównać do skanowania swojego ciała oraz bodźców, które ono odbiera. Medytujący koncentruje uwagę na odczuciach swojego ciała w kontakcie z podłożem, temperaturą, dźwiękami z otoczenia, a także myślami. Kluczowe jest samo obserwowanie, bez nazywania i oceniania tych doświadczeń.