mobbing

y

Sztuka nękania

Przyroda

Ludzie stosują mobbing wobec kolegów czy koleżanek w pracy. Zwierzęta – wyłącznie wobec...