postrzeganie

5

Nowy zmysł?

Człowiek

Niektórzy twierdzą, że porozumiewają się bez udziału znanych nam zmysłów. Gdyby udało się...