„Młody Talent w Naukach Przyrodniczych” po raz dziesiąty

Fizyk, astronom, chemik, medyk, czy biolog? Kto z grona młodych naukowców otrzyma stypendium w wysokości 15 tys. zł? Już pod koniec listopada poznamy laureata dziesiątej edycji nagrody „Młody Talent w Naukach Przyrodniczych” im. Prof. Stefana Pieńkowskiego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas jubileuszowego sympozjum, organizowanego przez Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW i Fundację Marka Marii Pieńkowskiego.

Sympozjum odbędzie się 29 listopada (piątek) 2013 w godz. 16:30-18:00 w siedzibie Wydziału Fizyki UW przy ul. Hożej 69 (Sala Duża Doświadczalna) w Warszawie. Podczas wydarzenia wystąpią m.in. prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk i patron nagrody oraz prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski. W programie przewidziano również wystąpienie pierwszego laureata nagrody, wówczas doktora, obecnie profesora, Macieja Wojtkowskiego i laureata „Polskiego Nobla” (Nagroda Fundacji Nauki Polskiej) z ubiegłego roku, a także referat tegorocznego laureata, którego nazwisko poznamy podczas uroczystości.

Przyznając nagrodę fundacja dąży do tego, aby zatrzymać w Polsce najlepszych naukowców, reprezentujących nauki przyrodnicze. – Także tych, którzy pochodzą z innych krajów – mówi dr Marek Maria Pieńkowski, prezes fundacji. – Najważniejsze, aby chcieli uprawiać naukę na terenie Polski, w jej granicach tworzyć grupę badawczą, wywierając wpływ na tutejsze środowisko naukowo-dydaktyczne. Podobnie, jak prof. Stefan Pieńkowski, którego upamiętnia ta nagroda, a także wszyscy dotychczasowi laureaci, w tym profesor Matthias Bochtler z Niemiec – wymienia. Ważne jest również, aby efekty pracy polskich naukowców i ich patenty były wdrażane przez polski przemysł – dodaje.

Zdaniem dr. Marka Pieńkowskiego młodzi badacze, którzy rozwijają karierę naukową w Polsce, nie mają stosownej rangi społecznej. – Dlatego celem nagrody jest zachęcenie utalentowanych naukowców do tego, aby zostali w naszym kraju, docenienie ich za wybitne osiągnięcia. To istotne nie tylko z punktu widzenia nauki, ale przede wszystkim kultury. Poprzez nagrodę propagujemy nauki przyrodnicze jako element tworzenia kultury polskiej – zaznacza.

Nagroda im. prof. Stefana Pieńkowskiego jest przyznawana corocznie od 2004 r. za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki, astronomii, chemii, medycyny i biologii. Jej adresatami są młodzi pracownicy naukowi, którzy nie ukończyli 36 lat. Dotychczasowymi laureatami są: dr Joanna Kowalska, dr hab. Anna Grochola, dr Sławomir Werbowy, dr hab. Joanna Wesoły, dr Monika Puchalska, dr Wojciech Wasilewski, prof. Jakub Gołąb, prof. Matthias Bochtler i prof. Maciej Wojtkowski.

Prof. Stefan Pieńkowski był twórcą ośrodka fizyki doświadczalnej na Hożej, kierownikiem Zakładu Fizyki Doświadczalnej UW, a potem dyrektorem Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW (1921-1953). Prowadził prace doświadczalne nad zjawiskiem fotoluminescencji, zjawiskiem Ramana, zastosowaniami promieni X do analizy strukturalnej i promieniotwórczością. Zasługą prof. Pieńkowskiego było stworzenie warszawskiej szkoły fizyki doświadczalnej, z której wyszło kilkudziesięciu późniejszych profesorów fizyki wyższych uczelni. W latach 1925-1926, 1933-1936 i 1945-47, prof. Stefan Pieńkowski był rektorem UW. Podobną funkcję pełnił także na Tajnym Uniwersytecie w czasie okupacji. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności a od roku 1952 członkiem Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Autor znanego podręcznika pt. „Fizyka Doświadczalna”.

Więcej o nagrodzie: www.pienkow.com oraz ifd.fuw.edu.pl.