Na czym polega internetowa wymiana waluty?

Po pięciu latach, które upłynęły od uruchomienia w kwietniu 2010 roku pierwszego e-kantoru w Polsce, rynek platform wymiany walutowej cieszy się sporą popularnością. Innowacyjny wówczas pomysł trafił na podany grunt, co potwierdzają miliardowe obroty i ciągły wzrost liczby transakcji dokonywanych za pośrednictwem e-kantorów i platform.

– Jak wynika z naszych szacunków, w ubiegłym roku w całej branży wymiany walut online przewalutowano około 25 mld zł. W tym roku wartość ta będzie zapewne wyższa o 5-7 miliardów – ocenia Łukasz Olek, członek zarządu Currency One SA, operatora serwisów Internetowykantor.pl i Walutomat.pl. – Spośród walut, które można wymienić za pośrednictwem naszego kantoru online i platformy społecznościowej, największą popularnością cieszą się niezmiennie euro i dolary, następnie franki wymieniane na potrzeby spłaty kredytów walutowych – dodaje Łukasz Olek.

TNS OBOP podał, że to wakacyjne wyjazdy są najczęstszym powodem wymiany walut (dot. 60 proc. transakcji), a większość użytkowników (42 proc.) dokonuje operacji walutowych jednorazowo w ciągu roku. Jednocześnie coraz liczniejszą grupę klientów e-kantorów stanowią osoby, które wymieniają waluty regularnie. To przede wszystkim przedsiębiorcy handlujący z zagranicą oraz kredytobiorcy, głównie frankowicze, którzy poszukują alternatywnych metod spłaty zobowiązań hipotecznych.

Jak wymienić online?

Dokonanie wymiany poprzez kantor internetowy wymaga posiadania dwóch kont: standardowego konta złotówkowego oraz konta walutowego. Transakcja w internecie opiera się na przelewach: z konta złotówkowego na rachunek kantoru, a następnie przelew zwrotny na konto walutowe – lub odwrotnie. Wymiana przebiega w zasadzie identycznie w przypadku większości największych serwisów w Polsce.

Po bezpłatnym zarejestrowaniu się w systemie operatora użytkownik otrzymuje możliwość dokonania operacji – zakupu, sprzedaży bądź wymiany. Po uzupełnieniu rachunków bankowych, za pomocą których będzie ona realizowana (czyli złotówkowego oraz walutowego), użytkownik może sprawdzić kurs (aktualizowany co kilkanaście sekund). Jeżeli jest on dla niego satysfakcjonujący, może zrealizować transakcję, po czym przenieść się na witrynę bankowości internetowej i zlecić odpowiedni przelew. Po odebraniu płatności na koncie kantoru internetowego operator serwisu wysyła przelew zwrotny.

Najważniejsze korzyści

E-kantory i funkcjonujące platformy wymiany walut między użytkownikami mają tę przewagę nad bankami i tradycyjnymi kantorami, że oferują dużo niższy spread, czyli różnicę w kupnie i sprzedaży waluty. Wynosi on zaledwie kilka groszy, natomiast w kantorach i bankach – nawet kilkadziesiąt. Oferta w sieci może być korzystniejsza nawet o 6% w porównaniu do oferty banku.

Dla przykładu na zakupie 500 CHF bank PKO BP oferował średni kurs na poziomie 4,1501 zł, a kantor online – 4,0718 zł. Przy jednorazowej wymianie oszczędność wyniosła 39,46 zł. Gdyby założyć identyczne warunki dla comiesięcznych operacji, w skali roku dałoby to 473,52 zł oszczędności.

Konsumenci chwalą szybki czas realizacji transakcji bez konieczności wychodzenia z domu, korzystne kursy gwarantujące realne oszczędności, powiadamianie o tym, co się dzieje z transakcją, i profesjonalną obsługę klienta. Jeśli zaś narzekają, to najczęściej na opóźnienia w księgowaniach przelewów w bankach, co związane jest z ograniczeniami w funkcjonowaniu systemów niektórych banków w weekendy.