Polscy uczniowie nie lubią matematyki, choć wiedzą, że jest przydatna

Choć w dorosłym życiu matematyka przydaje się nam na każdym kroku, to zapewne większość osób mających czasy szkolne za sobą przyzna, że ten przedmiot nie należał do ich ulubionych. Niestety nawet jeśli ktoś wykazuje zdolności matematyczne, te szybko zanikają, co jest wynikiem sposobu nauczania tego przedmiotu. EduNav, pierwsza polska ogólnodostępna platforma do nauki matematyki z wykorzystaniem AI pragnie to zmienić.
Polscy uczniowie nie lubią matematyki, choć wiedzą, że jest przydatna

Matematyka jest w życiu potrzebna, ale raczej nie jest zbyt lubiana

Platforma EduNav opublikowała wyniki najnowszego badania i tak naprawdę raczej nikogo one nie zaskoczą. Badanie przeprowadzono metodą CAWI w miesiącach październik-listopad na grupach ponad 3,8 tys. uczniów i uczennic klas 1-7 szkół podstawowych oraz rodziców i opiekunów. Celem było lepsze zrozumienie stosunku Polaków do matematyki oraz ich odczuć związanych z tym przedmiotem. Pełne wyniki zostaną opublikowane w postaci raportu i omówione podczas konferencji ,,EduNav. Matematyka Jutra – szanse i wyzwania dla uczniów i dorosłych’’, która odbędzie się online 19-20 grudnia. Tymczasem dostaliśmy sporo danych, pokazujących nam to, w jaki sposób matematyka jest postrzegana przez uczniów w naszym kraju.

Według sprawozdania NIK na temat nauczania matematyki w Polsce ponad połowa polskich dzieci przed rozpoczęciem szkolnej edukacji wykazuje uzdolnienia matematyczne, jednak u większości zanikają one po zaledwie kilku miesiącach nauki. Tymczasem umiejętności matematyczne przekładają się m.in. na zdolność logicznego i krytycznego myślenia, przydają się w zarządzaniu osobistymi finansami, przydają się w zasadzie w każdej dziedzinie nauk ścisłych, humanistycznych i przyrodniczych. Jak widać w naszym badaniu, sami uczniowie są tego świadomi – mówi Wojciech Majeran, współzałożyciel EduNav.

Oczywiście uczniowie rozumieją, że matematyka jest potrzebna. Aż 81,2 proc. jest zdania, że wiedza z tej dziedziny przyda im się w dorosłym życiu. Również blisko połowa ankietowanych dorosłych również jest tego zdania, co tylko pokazuje, jak istotna jest nauka tego przedmiotu. Problem jednak w tym, że aż 40 pro. polskich uczniów matematyki nie lubi. W grupie rodziców i opiekunów ponad 72 proc. przyznaje, że na początku swojej szkolnej edukacji lubiło ten przedmiot, ale odsetek tych, wśród których ta sympatia utrzymała się na kolejnych etapach edukacji, wynosi już 59,5 proc.

Matematyka raczej nie budzi w nas wesołych skojarzeń

Zagłębiając się w powody takich odczuć – ankietowanym matematyka kojarzy się przede wszystkim z wysiłkiem, tak odpowiedziało 23 proc. młodzieży i aż 46,3 proc. dorosłych biorących udział w badaniu. Dla 22,5 proc. młodzieży ten przedmiot kojarzy się z ciekawością, jednak dla 15,7 proc. – ze stresem. Wśród rodziców i opiekunów jest nawet gorzej, bo odpowiedź „stres” znalazła się na drugim miejscu z wynikiem aż 37,3 proc. Wśród udzielanych odpowiedzi pojawiło się też znudzenie. I jeśli wyłączymy z tych wyników ciekawość, matematyka nie budzi zbyt dobrych skojarzeń.

W przeprowadzonej przez nas jakościowej sondzie ulicznej, w której zapytaliśmy kilkadziesięcioro studentów i studentek o wspomnienia z lekcji matematyki, aż w 54 proc. przypadków były one umiarkowanie lub zdecydowanie negatywne. Polska szkoła pod tym względem nie zdaje egzaminu – przeładowane klasy, nauczyciele niemający możliwości, aby skupić się na indywidualnych przypadkach, brak dobrego rozpoznania przyczyn niepowodzeń uczniów – to wszystko powoduje, że tracimy po drodze mnóstwo talentów. A dobra edukacja matematyczna jest niezbędna do rozwoju społeczeństwa. W dodatku słabe podstawy matematyki mogą sprawić, że większość ciekawych i dobrze wynagradzanych zawodów stanie się niedostępna dla osób z brakami w tej dziedzinie – dodaje Wojciech Majeran, współzałożyciel EduNav.

To smutne, jak sposób nauczania danego przedmiotu może zabijać w uczniach ciekawość i zdolności, które wcześniej wykazywali. W dodatku, jak wynika z danych przedstawionym w najnowszym ogólnoświatowym badaniu badania PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów), pod względem umiejętności matematycznych Polska odnotowała duży spadek i zajęła 15. miejsce na świecie – w 2018 r. było to 10. miejsce. Spadek jest więc znaczny.

Pełne wyniki badań zostaną zaprezentowane podczas konferencji online ,,EduNav. Matematyka Jutra – szanse i wyzwania dla uczniów i dorosłych’’ 19-20 grudnia. Prelegenci będą dyskutować nad obecnym postrzeganiem tej dziedziny nauki, wyzwaniach związanych z jej nauczaniem i szansach, jakie w tym zakresie niesie ze sobą rozwój technologii, oraz o związku kompetencji matematycznych z możliwościami rozwoju kariery we współczesnym świecie.