Tak powstaje złoto. Po latach poszukiwań naukowcy znaleźli dowody w odległym kosmosie

Proces rozszczepienia jądra atomowego wykorzystywany jest od dekad do napędzania licznych elektrowni jądrowych na powierzchni Ziemi. Naukowcy od dawna podejrzewali, że taki sam proces zachodzi także w przestrzeni kosmicznej. Mimo to, przez długi czas nie udawało się odkryć żadnego dowodu na potwierdzenie tej tezy. Wszak, jakby nie patrzeć, we wnętrzach gwiazd zachodzi proces odwrotny, czyli synteza jądrowa. Gdzie zatem szukać rozszczepienia jąder atomowych? Naukowcy znaleźli na to sprytny sposób.
Tak powstaje złoto. Po latach poszukiwań naukowcy znaleźli dowody w odległym kosmosie

Wszechobecne na nocnym niebie gwiazdy zasilane są procesem syntezy jądrowej. Oto w odpowiednich warunkach ciśnienia i temperatury dochodzi do łączenia się ze sobą lżejszych pierwiastków i powstawania w tej sposób pierwiastków cięższych. W procesie tym uwalniane są olbrzymie ilości energii, które napędzają wszystkie gwiazdy we wszechświecie. Proces rozszczepienia jądra atomowego to proces odwrotny, w którym jądra atomów ciężkich pierwiastków rozszczepiane są na mniejsze jądra lżejszych pierwiastków.

Czytaj także: Nietypowa supernowa uwolniła olbrzymie ilości wapnia. On tworzy nasze kości

Po raz pierwszy w historii udało się ustalić źródło procesu rozszczepienia jądra atomowego w przestrzeni kosmicznej. Zespół naukowców z North Carolina State University oraz Los Alamos National Laboratory wskazuje, że do takiego procesu dochodzi najprawdopodobniej w procesie łączenia się dwóch gwiazd neutronowych. To właśnie w tym burzliwym wydarzeniu dochodzi do powstania superciężkich pierwiastków, znacznie cięższych od pierwiastków, jakie znamy z układu okresowego, a następnie do ich rozszczepienie na lżejsze pierwiastki. To właśnie w takim procesie powstaje m.in. złoto, które wielu z nas nosi na palcu, czy też na szyi.

Do odkrycia doszło podczas analizy składu chemicznego gwiazd, także tych, które powstały z materii powstałej w procesie łączenia się ze sobą gwiazd neutronowych. Warto tutaj pamiętać, że nawet w najcięższych gwiazdach w procesie fuzji jądrowej powstają liczne pierwiastki, z których najcięższym jest żelazo. Tym samym powstawanie pierwiastków cięższych od żelaza, wciąż otoczone jest swoistą mgłą i licznymi pytaniami, które wciąż pozostają bez odpowiedzi. Od dawna naukowcy przyjmują, że złoto, srebro czy uran powstają w bardzo ekstremalnych środowiskach, np. właśnie w procesie zderzania się ze sobą dwóch gwiazd neutronowych. Powstaje jednak pytanie, jak ten proces tak naprawdę wygląda.

Czytaj także: Meteoryty skrywają materię z umarłych gwiazd, z których powstał Układ Słoneczny

Naukowcy analizujący skład pierwiastkowy wielu gwiazd opisali właśnie pośredni dowód na to, że do takiego procesu dochodzi w gwiazdach neutronowych. Tymże dowodem jest zaskakująca korelacja pomiędzy występowaniem pierwiastków takich jak srebro czy złoto i występowaniem pierwiastków ziem rzadkich, takich jak np. europ. Badacze dostrzegli bowiem w gwiazdach, że kiedy pierwiastek z jednej grupy pojawia się w gwieździe, to zazwyczaj pojawia się także odpowiadający mu pierwiastek z drugiej grupy. Co to może oznaczać? Naukowcy wskazują, że w momencie łączenia się gwiazd neutronowych w procesie r, tj. w procesie szybkiego wychwytu neutronów powstają pierwiastki o masach wyższych niż 260. Te pierwiastki są z natury pierwiastkami niestabilnymi i szybko podlegają procesowi rozszczepienia jądra atomowego na powyższe dwie grupy pierwiastków. Stąd i symetryczne występowanie pierwiastków obu grup nie tylko w łączących się gwiazdach neutronowych, ale także w gwiazdach powstałych z materii wzbogaconej przez materię utworzoną w procesie r.

W ramach opisanych w artykule badań naukowcy przyjrzeli się 42 gwiazdom i odkryli dokładną korelację występujących w nich pierwiastków, pokazując w ten sposób wyraźną sygnaturę rozszczepienia i rozpadu pierwiastków cięższych niż te, które znamy z układu okresowego. To tylko dodatkowo potwierdza, że zderzenia gwiazd neutronowych są rzeczywiście miejscami, w których powstają pierwiastki cięższe od żelaza.