Badacze poszukują archiwum zakopanego przez Marka Edelmana tuż przed wybuchem powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r. Dokumenty Bundu, lewicowej partii żydowskiej legalnie działającej w przedwojennej Polsce, mogą stanowić trzecią i ostatnią część Archiwum Ringelbluma, które jest wpisane na listę UNESCO "Pamięć Świata" jako zabytek światowego dziedzictwa. W poszukiwanym archiwum mogą się znajdować materiały dotyczące kontaktów Bundu poza gettem, m.in. z AK i z polskim rządzie na uchodźstwie, a także materiały związane z przygotowaniami do powstania w getcie.

Edelman - ostatni przywódca żydowskiego powstania, a po wojnie wybitny kardiolog - miał zakopać cenne dokumenty na podwórku kamienic przy ul. Świętojerskiej. Poszukiwania archiwum rozpoczęły się pod koniec listopada. Archeologowie kopią w Ogrodzie Krasińskich, ponieważ to przez jego teren przed wojną przebiegała wspominana przez słynnego bundowca kamienica.

Według informacji przekazanych przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy archeologowie dokopali się już do kamienicy stojącej przed wojną pod numerem 40. Przed rozpoczęciem poszukiwań założono, że to najprawdopodobniej przy tej kamienicy Edelman zakopał dokumenty.

"W pierwszym etapie odsłonięto wschodnią część kamienicy (...). Znajdowały się tu cztery pomieszczenia noszące ślady silnego pożaru. Jedno z nich, z drewnianą podłogą, było pomieszczeniem mieszkalnym" - informują przedstawiciele muzeum.

Mieszkańcy opuścili mieszkanie nagle, pozostawiając naczynia z jedzeniem, walizkę z ubraniami i rzeczy osobiste.