Chcesz pracować w IT? Platforma the:protocol podsumowuje 2023 rok i wskazuje trendy na przyszłość

Przedstawiciele the:protocol, platformy rekrutacyjnej należącej do Grupy Pracuj, dokonali podsumowania ostatnich 12 miesięcy swojej działalności oraz zidentyfikowali kluczowe trendy dla branży IT. Wobec trwającej recesji i spowolnienia gospodarczego, liczba ogłoszeń o pracę w tym sektorze naturalnie maleje. Ostatnie miesiące stanowiły więc czas adaptacji i poszukiwania optymalnych rozwiązań, a kluczowe trendy wskazują na konieczność elastycznego podejścia do rynku pracy w sektorze technologicznym. Mimo obaw potencjalnych kandydatów, nadal jest o co walczyć.
Chcesz pracować w IT? Platforma the:protocol podsumowuje 2023 rok i wskazuje trendy na przyszłość

Podsumowanie dotyczące branży IT w 2023 roku zaczynamy od analizy trendów płacowych, będących kluczowym czynnikiem przyciągającym większość specjalistów do pracy w tym sektorze. Niezmiennie atrakcyjne wynagrodzenia stanowią główny punkt zainteresowania, a średnie miesięczne zarobki brutto w ostatnim roku na platformie the:protocol mieściły się w przedziale od 12 000 do 18 000 zł brutto. Rekordzista, ubiegający się o stanowisko Chief Technology Officer, mógł liczyć na jeszcze wyższe kwoty, bowiem w październiku w serwisie pojawiła się oferta z widełkami wynagrodzenia w przedziale 68 000 – 84 000 zł netto.

Na nieco niższym, lecz nadal imponującym poziomie miesięcznych zarobków (55 000 – 70 000 zł netto) znajdowali się kandydaci na stanowiska takie jak Java Developer (Micro-Services), Database Developer (Oracle), QA oraz Senior Java Developer. Warto zauważyć istotną dysproporcję między wynagrodzeniami oferowanymi na stanowiskach seniorskich i juniorskich. Mediana maksymalnego zarobku dla seniora w obszarze Backend wyniosła 22 000 zł brutto, podczas gdy junior mógł liczyć na 9000 zł brutto. Rola w obszarze Big Data / Data Science na poziomie seniora była związana z maksymalnym zarobkiem w wysokości 24 500 zł brutto, natomiast dla juniora kwota ta wynosiła 7000 zł brutto.

W sektorze IT dominującą formą zatrudnienia jest praca hybrydowa, która stanowiła aż 69% wszystkich ogłoszeń publikowanych na platformie the:protocol w 2023 roku. Warto zauważyć niewielki spadek znaczenia pracy zdalnej (z 20,5% w 2022 roku do 19,5% w 2023 roku) oraz pracy stacjonarnej (z 9,5% w 2022 roku do 5% w 2023 roku). Pod względem zapotrzebowania na specjalistów, nadal obserwuje się wysoki popyt na doświadczonych profesjonalistów w obszarach sztucznej inteligencji, data science, technologii chmurowych oraz cyberbezpieczeństwa. Wśród najbardziej poszukiwanych umiejętności wymienić można m.in. znajomość języka baz danych SQL, języków programowania Java i Python oraz systemu kontroli wersji Git.

Według the:protocol bańka płacowa na rynku IT już pękła. Potrzeba ludzi z doświadczeniem

Na platformie the:protocol zauważalne jest duże zainteresowanie ogłoszeniami kierowanymi do osób z ograniczonym doświadczeniem, co stanowi dość powszechne zjawisko na rynku pracy. Jednak pracodawcy coraz częściej kładą nacisk na praktyczną znajomość konkretnych technologii. Zauważalny jest wzrost ofert dotyczących stanowisk seniorskich, które w 2023 roku stanowiły już 30% ogłoszeń, w porównaniu do 25% z roku poprzedniego. Rekrutacje na stanowiska średniego szczebla (mid) stanowiły 47% ogłoszeń, natomiast ogłoszenia skierowane do juniorów stanowiły jedynie 13% wszystkich ofert pracy (spadek z 14% w 2022 roku).

Czytaj też: Potężna siła niesie zobowiązania. Wg. badania the:protocol branża IT stoi przed nie lada wyzwaniem

Mimo spadku liczby ofert pracy w sektorze IT, paradoksalnie platforma the:protocol odnotowała znaczny wzrost w ubiegłym roku. Widać to w liczbie ogłoszeń (zwiększenie o 43% w porównaniu z 2022 rokiem), jak i liczbie odsłon (60% wzrost w porównaniu z 2022 rokiem), oraz liczbie unikalnych aplikacji na oferty (213% wzrost rok do roku). Piotr Trzmiel, Head of Growth w the:protocol, uważa, że rośnie popularność platformy i zaufanie pracodawców. Pracodawcy coraz świadomiej planują procesy rekrutacyjne, starając się zaspokoić potrzeby zarówno kandydatów, jak i organizacji. Można stwierdzić, że sytuacja na rynku staje się bardziej zrównoważona i bliższa rzeczywistości.