Ubezpieczenie NNW dla sportowców – jaką wybrać polisę?

Uprawiając regularnie sport, musimy pamiętać również o ewentualnych konsekwencjach, jak złamanie nogi i o dalszych w postaci rehabilitacji, długim zwolnieniu lekarskim, pobycie w szpitalu czy operacji. W takiej sytuacji bardzo pomocne jest ubezpieczenie, które obejmuje ochroną właśnie różne niefortunne sytuacje.

Sport jest podstawą zdrowego stylu życia, może jednak w nasze codzienne życie wprowadzić nieco komplikacji w postaci złamania, skręcenia czy wstrząśnienia mózgu. Kontuzje w czasie ćwiczeń się zdarzają i warto się odpowiednio wcześniej na nie przygotować.

Po co polisa dla sportowców?
Nie mamy pewności co do tego czy przytrafi nam się jakiś uraz, ani jaki będzie mieć przebieg – złamanie może być proste lub wymagające operacji, dalszego leczenia. Czy stać nas na koszty związane z rehabilitacją lub dłuższe zwolnienie lekarskie, który obniży naszą pensję?

Dzięki polisie NNW możemy otrzymać odszkodowanie, które może nam sfinansować droższe leczenie, wizyty u specjalistów czy dłuższą absencję w pracy.

Polisa dla sportowców pozwoli zapewnić nam zarówno wsparcie finansowe, jak i pomoc innego rodzaju – np. transport medyczny, dowóz leków czy pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji. Musimy jednak poświęcić trochę czasu na dokładnie zapoznanie się z ofertami (np. na https://www.rankingubezpieczennazycie.pl), ponieważ są różne oferty skierowane do osób uprawiających sport i warto dopasować produkt do swoich potrzeb.

Co oferują ubezpieczenia dla sportowców?
Oferty mogą różnić się od siebie pod wieloma względami, zatem na przykładzie kilku produktów, przyjrzyjmy się tym różnicom. Pamiętajmy, by sprawdzać treść umowy, ale przede wszystkim, by porównywać różne produkty (https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/ubezpieczenie-dla-sportowcow-jaka-wybrac-polise/129.html). Może okazać się, że mniej znane nam towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje lepszy plan zabezpieczenia i w bardziej korzystnej cenie. 

PZU 
PZU w swojej ofercie ma dwa produkty tego rodzaju: ofertę dla sportowców oraz ofertę dla rowerzystów. Pierwsza z nich zabezpiecza nieszczęśliwe wypadki, ataki epilepsji lub omdlenia, uwzględniając również te, które nie wystąpiły podczas uprawiania sportu. Oprócz świadczeń finansowych, ubezpieczyciel zapewnia:
●    pomoc medyczną, rehabilitacyjną i pielęgniarską, np. domowe wizyty lekarza i pielęgniarki oraz transport do szpitala,
●    pomoc psychologiczną,
●    pomoc domową, ,
●    opiekę nad dziećmi,
●    opiekę nad psami i kotami,
●    zastępstwo w podróży służbowej (zwrot kosztu powrotu z podróży oraz koszty dojazdu dla zmiennika),
●    zmiennika kierowcy (jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku samodzielny powrót nie będzie możliwy, zwrot kosztów dojazdu również dla zmiennika),
●    konsultacje przez infolinię medyczną.

Z kolei polisa dla rowerzystów oferuje pomoc finansową z tytułu nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji lub omdlenia, zawał serca oraz krwotok śródczaszkowy. Oferuje również identyczny pakiet assistance. Ochronę można rozszerzyć również dla sportów wysokiego ryzyka.

TU Europa
Towarzystwo ubezpieczeniowe TU Europa posiada w swojej ofercie produkt NNW Sport. Polisa oferuje w zależności od stopnia uszczerbku na zdrowiu od 10 000 zł do 100 000 zł odszkodowania. Umowę można rozszerzyć o kilka umów dodatkowych:
●    Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych,
●    Zwrot kosztów rehabilitacji,
●    OC w życiu prywatnym,
●    Zwrot kosztów ratownictwa,
●    Ubezpieczenie sprzętu sportowego,
●    Zryczałtowane koszty pogrzebu,
●    Zwrot kosztów leczenia,
●    Śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
●    Dzienne świadczenie szpitalne, 
●    Ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego.

Ofertę można zatem rozbudować według własnych preferencji w zakresie, który będzie nam najbardziej potrzebny.

Wyłączenia odpowiedzialności – koniecznie sprawdź!
Przed zakupem polisy koniecznie sprawdźmy zapis o wyłączeniu odpowiedzialności. Może bowiem okazać się, że polisa dedykowana sportowcom ubezpiecza różne dyscypliny sportu z wyjątkiem tego, jaki właśnie my uprawiamy. Bardzo często wyłączone z odpowiedzialności są tzw. sporty wysokiego ryzyka – np. sporty powietrzne lub wspinaczka wysokogórska. Zapoznając się z tym zapisem w umowie możemy uniknąć zbyt pochopnej decyzji o zakupie. 

PZU wyłącza odpowiedzialność m.in., gdy do uszczerbku na zdrowiu dojdzie wskutek spożywania alkoholu, środków uznanych za doping, prowadzenia pojazdów silnikowych bez wymaganych uprawnień czy brania udziału w bójkach. 

Z kolei TU Europa wyłącza odpowiedzialność, gdy do zdarzenia polisowego dochodzi m.in. wskutek uprawiania sportów powietrznych, sportów ekstremalnych, zażycia środków dopingujących czy choroby zawodowej.