Umysł jutra. 5 psychologicznych supermocy kluczowych w pracy dziś i w niepewnej przyszłości

W dobie gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji trudno pozbyć się obaw, że z dnia na dzień możemy zostać zastąpieni jakąś technologię. Nie są to niestety nieuzasadnione obawy, dlatego warto wiedzieć, jakie umiejętności i kompetencje pozwolą nam osiągać sukcesy w pracy nawet w nieprzewidywalnej i pełnej fermentu przyszłości. Tego właśnie dowiecie się z książki “Umysł jutra. 5 psychologicznych supermocy kluczowych w pracy dziś i w niepewnej przyszłości”.
Umysł jutra. 5 psychologicznych supermocy kluczowych w pracy dziś i w niepewnej przyszłości

Badacz rezyliencji prof. Marty Seligman i Gabriella Kellerman stworzyli model PRISM, oparty na badaniach tysięcy pracowników w różnych krajach. Zawiera on 5 cech (supermocy psychologicznych), które już niedługo staną się kluczowe w życiu zawodowym. A ich wspólna książka pt. Umysł jutra (wyd. MT Biznes), która właśnie ukazała się na polskim rynku, to swoista polisa gwarantująca bezpieczeństwo w świecie nieopanowanego postępu technologicznego.

Ewolucja nie przygotowała nas na zmieniające się w zawrotnym tempie wymogi współczesnego środowiska pracy.

Automatyzacja, globalizacja i restrukturyzacja to nowa trójca obecnej rzeczywistości zawodowej, w której pracy może pozbawić nas choćby ChatGPT. McKinsey Global Institute oszacował, że pandemia dodatkowo przyspieszyła zachodzące zmiany zawodowe, a prawdopodobieństwo utarty pracy, jej zmiany czy zmiany pełnionej funkcji wzrosło o 25%. Co jednocześnie oznacza, że nasze obecne umiejętności, które już teraz mają krótki okres przydatności, przeterminują się o 25 % szybciej, zwłaszcza w przypadku pracowników lokujących się w niższych przedziałach płacowych. Każdego dnia zmiany nadchodzą coraz szybciej. Według badań 7 na 10 naszych dzieci będzie pracować w zawodzie, który dziś jeszcze nie istnieje.

Jakie działania powinniśmy podjąć, aby być bardziej odpornym na wstrząsy w naszym życiu zawodowym?

Z książki Umysł jutra dowiemy się, jak wykorzystać prastary układ neuronowy do osiągnięcia współczesnych celów. Udowadniają też, że jeśli nie chcemy paść ofiarą transformacji rynku pracy, wystarczy zastosować istniejące narzędzia i włożyć trochę energii w rozwinięcie pięciu psychologicznych supermocy, które już niedługo staną się kluczowymi umiejętnościami. Pokazują także, jakie kroki powinniśmy poczynić już dziś, by rozwijać karierę, cieszyć się dobrostanem psychicznym i być odpornym na zawirowania w sferze zawodowej. Bo może najcenniejszym i najbardziej ludzkim pro­duktem dziesiątek tysięcy lat istnienia naszego mózgu jest wiedza, jak się dostosować psychicznie do nieludzkich warunków, które sami sobie stwarzamy.

5 psychologicznych mocy, które pozwolą Ci sprostać wymogom nowych realiów pracy

Model PRISM, stworzony przez autorów książki zawiera pięć psychologicznych supermocy, które mają kluczowe znaczenie dla dobrostanu, poczucia spełnienia i pozytywnego rozwoju na rynku pracy w nadchodzących dekadach. Należą do niego:

  1. Rezyliencja (zdolność adaptacji do zmian) i zwinność poznawcza (R – resilience): fundamenty, dzięki którym możemy rosnąć w siłę w czasach ciągłych zmian, dostrzegać nowe okazje oraz pokonywać ekstremalne wyzwania i bez szwanku powracać do naszego poziomu dobrostanu.
  2. Odnalezienie sensu i znaczenia (M – meaning and mattering): motywacja popychająca nas do przodu, pozwalająca nawiązać głęboki kontakt z naszym „dlaczego” – silnym poczuciem, że nasza praca jest ważna.
  3. Szybkie nawiązywanie relacji międzyludzkich, by wzmocnić wsparcie społeczne (S – social support). Będziemy potrzebować siebie nawzajem – jako koledzy, liderzy, przyjaciele – by odnieść sukces w tym coraz bardziej złożonym, współzależnym współczesnym świecie pracy. Relacje z innymi uchronią nas też przed bolączkami społecznej izolacji.
  4. Prospekcja (P – prospection): metaumiejętność, dzięki której wyprzedzamy zmianę. Jednostki, zespoły i firmy, które nauczą się prospekcji, będą zawsze na wygranej pozycji – będą umiały przewidzieć, a potem kreatywnie zareagować na zmiany.
  5. Kreatywność i innowacyjność (I – innovation): nasz wyjątkowy ludzki dar, który powrócił do łask w miejscu pracy po latach zapomnienia. Obecnie wszyscy pracownicy muszą być kreatywni. Muszą śledzić nowe trendy i reagować na nie innowacyjnie

Pierwsze litery wymienionych umiejętności w języku angielskim składają się na akronim: PRISM. Według autorów książki stanowią one niezbędne komponenty umysłu jutra – sposobu myślenia czy też nastawienia pozwalającego nam przewidywać zmiany, odpowiednio planować działania, reagować na przeciwności i w pełni realizować swój potencjał.