Uważaj na żylaki. Bagatelizowana dolegliwość może być bardzo groźna

Żylaki są bezpośrednio związane z zakrzepami i chorobami tętnic.
Uważaj na żylaki. Bagatelizowana dolegliwość może być bardzo groźna

By dojść do takiego wniosku potrzeba było sprawdzić dokumenty dotyczące zdrowia około 425 tysięcy dorosłych osób. Na razie wykryto związek, ale nie bezpośrednie wynikanie – na to, jak tłumaczą autorzy badań – potrzeba kolejnych długotrwałych analiz. Na żylaki zwyczajowo najczęściej narzekają kobiety, ale problem dotyczy obojga płci. Osłabienie naczyń krwionośnych dotyka około jednej czwartej Amerykanów. Do tej pory rzadko jednak wiązano je z poważniejszymi zagrożeniami dla zdrowia. Zakrzepy to jednak już nie przelewki, w skrajnych przypadkach mogą być nawet śmiertelnie niebezpieczne. 

Do przeprowadzenia badań naukowcy z Tajwanu skorzystali z dokumentacji 14 lat programu Narodowego Ubezpieczenia Zdrowotnego od stycznia 2001. Podzielono badanych na dwie równe grupy: skarżących się na żylaki i nie mających tego problemu. W obu grupach zachowano proporcje płci (70% kobiet) oraz wieku, którego średnia wieku wynosiła 55 lat. Wynik? U osób z żylakami około pięciokrotnie więcej diagnozowano niebezpieczne zakrzepy w żyłach. Liczby pokazały także większe zagrożenie chorobą tętnic obwodowych oraz zatorem płucnym. 

– Pacjenci z żylakami powinni być dokładniej badani – przekonuje dr Shyueluen Chang, główny autor badań pracujący w Chang Gung Memorial Hospital w Taoyuan na Tajwanie. Wyniki grupy Changa nie są zupełną nowością, jednak jak twierdzi Gregory Piazza z Ginekologicznego Szpitala w Birgham, po raz pierwszy wykazano związek żylaków z chorobą tętnic obwodowych. Wcześniej zwracano uwagą na silne zagrożenie ze strony stanów zapalnych żył. 

Są jednak także krytycy przeprowadzonych badań. Dr Andriej L. Kindzelski z NHLBI  (National Heart, Lung and Blood Institute) przekonuje, że analizę przeprowadzono biorąc pod uwagę tylko osoby chore, tak więc nie można wyciągać z tego wniosków dla całej populacji. Przyznaje, że badania zwracają uwagę na związek żylaków z chorobami i zakrzepami, jednak skala tego powiązania wciąż pozostaje nieznana. 

Źródło: CNN