Czas panowania Sulejmana Wspaniałego to szczyt potęgi Imperium Osmańskiego Sulejman prowadził liczne wojny i rozszerzał terytorium Imperium. Panował przez 46 lat, a jego czasy nazwano złotymi. 

Sulejman Wspaniały, zanim zakochał się w Roksolanie, miał trzy żony. Każda z nich urodziła mu syna. Pierwszy i drugi syn zginęli w czasie epidemii ospy w 1511 i 1521 1521 roku. Trzeci syn Sulejmana, Mustafa początkowo został uznany przez ojca za następcę tronu. Jednak później z polecenia sułtana został zgładzony, gdy wpływy Mustafy w armii okazały się zbyt zagrażające dla potęgi Sulejmana.