11. JAKIE WYZWANIE CHCIAŁBYŚ PODJĄĆ?

Jeśli chodzi o zainteresowania i hobby, podobni przyciągają podobnych. W partnerskim związku spędzanie razem czasu jest ważne, ale sposób, w jaki się go spędza, jest jeszcze ważniejszy. Nie chodzi tutaj o to, żebyście stale robili to samo. Potrzebne jest stawianie sobie wyzwań, szukanie zmian i prowokowanie do tego partnera. Wspólne odkrywanie i podejmowanie wyzwań jest doskonałym budowaniem partnerstwa.

Wbrew stereotypom jest to tak samo ważne dla kobiet jak dla mężczyzn. Kurs sommelierski na 30. urodziny, skok ze spadochronem na 50. urodziny? Podróż kamperem po siedemdziesiątce? Fantastycznie, wasz związek odniesie z tego korzyść, ale wtedy, jeśli uczynicie to razem.

12. CO BĘDZIE Z WASZYM ZWIĄZKIEM ZA 5 ALBO 10 LAT?

To pytanie warto zadawać na etapie zakochania, ale też po latach. Odpowiedź uruchamia myślenie o przyszłości związku, ale też jest przejawem uważności wobec partnera. Bo snując plany i marząc, bierzemy pod uwagę jego potrzeby i pragnienia. To silny przejaw relacji partnerskiej.

* * *

Nieznajomość reguł rządzących relacjami sprawia, że wiele osób nie potraf stworzyć związku na zdrowych zasadach. Dlatego warto od samego początku pytać, słuchać odpowiedzi i na te odpowiedzi reagować. Budując partnerski związek dbamy o:
– standardy i granice,
– szczerość,
– wolność i zaufanie,
– troskę,
– zachowanie własnych ról.
Prowadząc dialog z partnerem, mamy szansę na zbudowanie trwałego i harmonijnego związku. Może uda nam się uniknąć plagi rozstań, bo jak pokazują badania, najczęściej rozstają się małżeństwa ze stażem od pięciu do dziewięciu lat, a przecież brakuje statystyk dotyczących związków nieformalnych, które są coraz częstsze w naszej rzeczywistości. W relacji z partnerem nie ma klucza odpowiedzi jak na maturze, nie ma rozwiązań na szóstkę, są tylko te autentycznie nasze.