4-dniowy tydzień pracy czy zmniejszenie liczby godzin? Polacy zdradzają swoje preferencje w najnowszym badaniu ClickMeeting

Od dłuższego czasu mówi się o wprowadzeniu 4-dniowego modelu pracy, który w niektórych państwach spisuje się naprawdę dobrze. Ale jak na taką zmianę zapatrują się Polacy? Tego dowiedzieliśmy się z najnowszego badania przeprowadzonego przez polską platformę do webinarów, spotkań online oraz wideokonferencji, ClickMeeting.
Image of working woman in office, digital nomad with laptop, programmer designing web page on computer, relaxing after day at workplace.

Image of working woman in office, digital nomad with laptop, programmer designing web page on computer, relaxing after day at workplace.

Polacy za 4-dniowym tygodniem pracy

Przeprowadzone przez platformę badanie na temat możliwości wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy pokazuje nam, jak nasi rodacy zapatrują się na taką rewolucję w systemie pracy. Z racji, że Polska plasuje się w czołówce europejskich krajów, w których pracuje się najwięcej, wyniki są bardzo ciekawe. Jak wynika z danych Eurostatu, zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby przepracowanych godzin w tygodniu, ze średnią 40,4 godz. Tymczasem we Francji już od wielu lat obowiązuje 35-godzinny model pracy, a holenderscy pracownicy spędzają średnio 33,2 godz. tygodniowo w swoim miejscu zatrudnienia. Pojawia się tutaj pytanie – pracujemy tyle, bo chcemy? Czy może, gdyby była opcja zmniejszenia liczby godzin, chętnie byśmy z niej skorzystali? Sprawdźmy, co wykazało badanie ClickMeeting.

Większość Polaków (68%) wolałaby pracować 4 dni po 8 godzin dziennie niż 5 dni po 6,4 godziny. Ankieta ClickMeeting pokazuje, że krótszy tydzień pracy może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i firmom.

Ankietowani dostrzegają różne potencjalne skutki takiej zmiany:

  • Utrzymanie dotychczasowego poziomu dochodów: 40% ankietowanych uważa, że zarówno pracownicy, jak i firmy utrzymają obecny poziom zarobków.
  • Zróżnicowany wpływ na zarobki: 15% przewiduje spadek płac pracowników, podczas gdy 14% zakłada wzrost dla obu stron. Pozostali obawiają się spadku wynagrodzeń i świadczeń (12%) lub nie mają zdania (11%).
  • Korzyści dla pracodawców i przedsiębiorców: 10% przewiduje spadek dochodów pracodawców, a 8% wskazuje na wzrost zysków jedynie dla przedsiębiorców.
  • Wzrost zarobków tylko dla pracowników: 7% ankietowanych uważa, że skrócony tydzień pracy przełoży się jedynie na wyższe płace dla pracowników.

Kluczową rolę w tym modelu odgrywają nowoczesne technologie i automatyzacja. Badani uważają, że mogą one znacząco poprawić wydajność i produktywność. Badanie wykazało również pracę zdalną/hybrydową jako czynnik motywujący do pracy w przypadku braku możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia. Przeprowadzone badanie wykazało, że Polacy pozytywnie postrzegają 4-dniowy tydzień pracy i dostrzegają w nim liczne potencjalne korzyści. Należy jednak pamiętać o wyzwaniach i wypracować rozwiązania dostosowane do różnych branż.

W dyskusji na temat wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy musimy brać pod uwagę efektywność, wysokość dochodów firm oraz wpływ tego rozwiązania na konkretne branże. Naukowcy z University of Cambridge i z Boston College w USA przeprowadzili badanie, które objęło 61 organizacji i firm w Wielkiej Brytanii, zatrudniających około 2,9 tys. osób. Wyniki pokazały, że skrócenie tygodnia pracy spowodowało u 71 proc. pracowników mniejsze wypalenie zawodowe, a liczba absencji z powodu chorób zmniejszyła się o 65 proc. Dodatkowym plusem było to, że przychody firm objętych badaniem nie spadły, po pół roku nawet nieznacznie się zwiększyły (średnio o 1,4 proc.) – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting
Celem przedsiębiorstw powinno być zapewnianie jak największej wydajności pracy.   Z pewnością jest to prostsze z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, takich jak te oferowane przez ClickMeeting. Nasza platforma wspiera zarówno pracę biurową, zdalną, jak i hybrydową. Pozwala to zadbać z jednej strony o komfort pracowników, a z drugiej o wydajność, co wpływa pozytywnie na kondycję przedsiębiorstw.

Badanie ClickMeeting ujawnia ponadto, że 38% ankietowanych doświadcza sezonowych wahań intensywności pracy, ale generalnie jest zadowolonych ze swojego zajęcia. Jednocześnie 28% respondentów deklaruje utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, podczas gdy 27% czuje się przeciążonych obowiązkami. W firmach 41% badanych ocenia aktualne działania jako optymalne, 26% dostrzega potrzebę poprawy, a 19% wskazuje na konieczność uproszczenia procedur.

Nowe technologie, takie jak narzędzia do spotkań online, postrzegane są jako potencjał do zwiększenia efektywności pracy przez 68% ankietowanych. 23% respondentów nie widzi wpływu na produktywność, a 12% obawia się pogorszenia jakości pracy.