95% kobiet nie żałuje aborcji. Wieloletnie badanie

95 procent kobiet, które poddały się procedurze przerwania ciąży nie żałuje decyzji o przeprowadzeniu zabiegu, a wręcz uważa tę decyzję za słuszną i właściwą. To wyniki pięcioletnich badań przeprowadzonych w 21 stanach USA, w których monitorowano 667 kobiet.
95% kobiet nie żałuje aborcji. Wieloletnie badanie

Wbrew temu, co o poaborcyjnej traumie i wyrzutach sumienia mówią przeciwnicy aborcji, uczuciem, które najczęściej towarzyszy kobietom po zabiegu jest ulga. Taką odpowiedź wskazało najwięcej spośród kobiet przebadanych w ciągu pięciu lat. Badane pacjentki mogły też wskazać: smutek, poczucie winy, żal, gniew lub szczęście.

667 kobiet, które poddały się aborcji, odpowiadało na pytania dotyczące swojego stanu emocjonalnego i psychicznego w różnym odstępie czasu od zabiegu.

Bezpośrednio po zabiegu kobiety opisywały swoje uczucia jako „mieszane” – na przykład ulga połączona z poczuciem winy. Ale w ciągu pierwszych dwóch lat po zabiegu emocje – zarówno pozytywne i negatywne – zanikły. Utrzymało się natomiast silne przeświadczenie o słuszności podjętej decyzji.

Prof. Corinne Rocca z Uniwersytetu w Kalifornii, główna autorka badań podkreśla, że od lat rozpowszechniane jest przekonanie, że „musimy chronić kobiety przed emocjonalną krzywdą, jaka spotka je podczas aborcji”.

– Nigdy nie było żadnych dowodów, że to stwierdzenie jest prawdziwe – powiedziała.

Tymczasem – zwraca uwagę badaczka – to jeden z argumentów najczęściej podejmowanych przez przeciwników dostępu do aborcji. Chcąc zaostrzyć prawo antyaborcyjne powołują się na ochronę kobiet przed „traumą poaborcyjną”, która rzekomo ma nawet popychać do depresji i samobójstwa.

Tezę tę obalili badacze z Uniwersytetu w Maryland. Przeanalizowali dane dotyczące blisko pół miliona pacjentek z Danii, które poddały się aborcji w ciągu ostatnich 17 lat.

Wiele stanów w USA wymaga, aby kobieta chcąca poddać się aborcji najpierw przeszła konsultację psychologiczną, zapoznała się z broszurami informacyjnymi – często zawierającymi nieprawdziwe dane o negatywnych skutkach emocjonalnych i psychicznych.

Zdaniem autorki najnowszych badań, opublikowanych w „Social Science & Medicine”, poradnictwo w zakresie aborcji powinno skupiać się na pomocy psychologicznej w radzeniu sobie z „piętnem” aborcji.

Badania prof. Rocca to kontynuacja innych jej badań z 2015 roku. Wyniki poprzedniej analizy były identyczne – również 95 proc. kobiet uznało, że nie żałuje aborcji.