Aplikacja przewidzi termin zawału

Służba zdrowia w Wielkiej Brytanii uruchomiła aplikację, która ma zachęcić do prowadzenia zdrowszego trybu życia.

Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej National Health Service. By z niej skorzystać, użytkownik musi najpierw odpowiedzieć na szereg pytań, w tym na temat swojego wzrostu, wagi, stosowanych używek oraz przebytych chorób i chorób w najbliższej rodzinie. Na podstawie tych informacji narzędzie określa prawdopodobieństwo wystąpienia ataku serca.

Lekarze mają nadzieję, że narzędzie, które przewidzi ewentualną datę ataku serca, stanie się dla wielu osób impulsem do zmiany trybu życia i porzucenia zgubnych nałogów czy zachowań. Zdaniem profesora Johna Deanfielda, kardiologa, który uczestniczył w opracowaniu aplikacji, to narzędzie może być dla niektórych “ostatnim dzwonkiem”, który uświadomi im konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian. 

Z aplikacji mogą korzystać jedynie osoby, które przyszły na świat po 1985 roku. Użytkownicy muszą najpierw podać takie informacje, jak: poziom cholesterolu, ciśnienie krwi oraz informacje o chorobach (m.in. cukrzycy, reumatoidalnym zapaleniu stawów, przewlekłych chorobach nerek lub migotaniu przedsionków).

Część naukowców odnosi się do tego internetowego narzędzia sceptycznie i zwraca uwagę na to, że uzyskane wyniki mogą wywołać u użytkowników niepotrzebny stres lub nawet popchnąć ich do brania nieodpowiednich leków na własną rękę. Warto dlatego pamiętać, że wszelkie tego typu narzędzia nie zastąpią konsultacji medycznej.