Błękitny Patrol WWF monitoruje wybrzeże

Ustępująca zima odkryła w ostatnich tygodniach ślady szkód wyrządzonych w środowisku przez człowieka na polskim wybrzeżu Bałtyku.

W niedzielę wolontariusze WWF Polska zgłosili zanieczyszczenie Zatoki Puckiej kawałkami styropianu. Nadchodzi też czas foczych narodzin i już wkrótce mogą pojawić się pierwsze obserwacje foczych szczeniąt.

O styropianie zalegającym wzdłuż kilkukilometrowego odcinka w rejonie Jastarni poinformował wolontariusz, Andrzej Kośmicki – mówi Michał Krause z Błękitnego Patrolu WWF. – Styropian pochodził najprawdopodobniej z terenów administrowanych przez gminę Kosakowo, z resztek pływających pomostów, które zostały pozostawione na plaży. Wraz z topniejącym lodem, kawałki styropianu dotarły na brzeg Półwyspu Helskiego. Sprawę niezwłocznie zgłosiliśmy do urzędów, odpowiedzialnych za Zatokę Pucką.

Styropian nie tylko zanieczyścił plaże i wodę, ale jego usunięcie będzie wiązało się z poniesieniem kosztów przez administrację publiczną, do czasu ustalenia sprawcy, zobowiązaną prawem do usuwania skutków takich zdarzeń. Przez okres zalegania stanowi zagrożenie dla zwierząt, szczególnie ptaków, które mogą połknąć styropianowe kulki.

Na przełomie lutego i marca rozpoczyna się okres foczych narodzin – dodaje Katarzyna Pietrasik z WWF Polska. – W Błękitnym Patrolu WWF jest to okres wzmożonej aktywności, bo rośnie prawdopodobieństwo znalezienia foczych szczeniąt. Dlatego zwracamy się do wszystkich osób, które zaobserwują foki na brzegu w tym okresie, o niezwłoczny kontakt z nami pod numerem telefonu 795 536 009 lub ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, telefon 601 889 940. Pamiętajmy też, aby do czasu przybycia Patrolu nie niepokoić zwierzęcia i nie podchodzić do niego.

Foki szare rodzą się w lutym i w marcu. Po okresie dwóch do trzech tygodni opuszcza je matka, a focze szczenię rusza instynktownie do morza w poszukiwaniu pokarmu. Od kilku lat Błękitny Patrol WWF przyjmuje zgłoszenia o obserwacji małych fok. Jeżeli zwierzę wymaga pomocy, powiadamia Stację Morską IOUG w Helu, która zabiera szczenię do helskiego fokarium, gdzie zostaje poddane rehabilitacji, a potem jest wypuszczane z powrotem do Bałtyku.

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.