Wszystkie stworzenia – te najmniejsze i te największe – mają wspólne korzenie. Z tak oczywistego faktu wynikają mniej już oczywiste podobieństwa genetyczne. Czasami zupełnie zaskakujące – np. u drożdży odkryto geny, które w ludzkim organizmie biorą udział w tworzeniu naczyń krwionośnych. Grzyby nie mają ani kropli krwi, ale korzystają z tych fragmentów DNA podczas naprawiania swych błon komórkowych i reagowania na niekorzystne czynniki środowiska.

Badając różne zwierzęta i rośliny naukowcy odkrywają krok po kroku, jak funkcjonuje żywy organizm i dlaczego czasem choruje. Powszechnie uważa się, że największe zasługi dla nauki mają szczury lub myszy. Nic bardziej błędnego! W laboratoriach żyje – i umiera – wielu cichych bohaterów, których wkład w badania biomedyczne jest bezcenny.