Czego potrzeba, by wyhodować geniusza? Przypadek Charlesa Darwina pozwala sformułować pewne zasady, którymi mogliby kierować się ambitni ojcowie. Przede wszystkim przyszłego geniusza należy wychować w bogatym, pełnym miłości domu, trzeba rozwijać jego pasje i popierać plany, nawet wtedy, jeśli rozsądek podpowiada inaczej. Wydaje się to trudne, ale na tym nie kończą się warunki. Trzeba jeszcze samemu być geniuszem, mieć genialnego ojca i ożenić się z córką innego geniusza. Ojciec Charlesa Darwina Robert był synem wybitnego lekarza, uczonego i poety angielskiego oświecenia – Erasmusa Darwina. Ożenił się z córką najlepszego przyjaciela papy Josiaha Wedgwooda, biznesmena i intelektualisty, założyciela wytwórni słynnej marki porcelany, która wzięła nazwę od jego nazwiska. Erasmus i Josiah należeli do jednego z najbardziej niezwykłych środowisk intelektualnych swojej epoki, tak zwanego Lunar Society (Stowarzyszenie Księżycowe). Ich współtowarzyszami byli m.in.: twórca machiny parowej James Watt, odkrywca tlenu chemik Joseph Priestley oraz wynalazca piorunochronu i współautor amerykańskiej Deklaracji Niepodległości Benjamin Franklin. Dodajmy jeszcze, że Erasmus odrzucił propozycję zostania królewskim lekarzem. Byłoby to brzemię raczej niż zaszczyt, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że pacjentem miał być cierpiący na halucynacje i depresję „szalony” Jerzy III. Wielki intelektualista był też wielkim rozpustnikiem i zaludniał świat nieślubnymi dziećmi. Ponieważ odpowiedzialnie ponosił konsekwencje swoich czynów i łożył na rozliczne darwiniątka, syn Robert zbyt wiele w spadku nie otrzymał. Tak jak ojciec był jednak wybitnym lekarzem. Postanowił osiąść w Shrewsbury, na zachodzie Anglii. W rejonie „gorączki żelaza”, gdzie wyrastały żelazne fortuny, pan Robert stał się najlepiej zarabiającym lekarzem poza Londynem. Nie miał wprawdzie ojcowskiego temperamentu intelektualisty, ale był człowiekiem przedsiębiorczym. Dorobił się wielomilionowego majątku, umiejętnie inwestując pieniądze. Właśnie w Shrewsbury, 29 lutego 1809 r., jako piąty z szóstki rodzeństwa przyszedł na świat Charles Darwin. Był to rok wielkich ludzi. W 1809 r. urodzili się: późniejszy prezydent USA Abraham Lincoln, kompozytor Feliks Mendelssohn, pisarz Edgar Allan Poe.
 

PANICZ RUSZA W ŚWIAT