Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz drugi przyznało nagrodę osobom, które dążą do tego, aby zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny stawało się w Polsce standardem i które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniły się w latach 2015-2016 do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social reposnsibility). 

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Biznes, Sektor pozabiznesowy i - z okazji obchodów 5 lat projektu Karta Różnorodności – Różnorodność, w uznaniu działań na rzecz rozwijania zarządzania różnorodnością w miejscu pracy w Polsce.

- Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom nagrody. Życzymy im dalszych sukcesów w działaniach na rzecz upowszechniania CSR i przekonywania, że różnorodność w miejscu pracy się opłaca. Mamy nadzieję, że uzyskanie tytułu „Człowieka, który zmienia biznes” będzie w tym pomocne. Jesteśmy pewni, że nasi Laureaci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i wciąż pełni są motywacji do dalszych, ambitnych działań  – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jury wybrało 9 laureatów i laureatek:

Biznes

Małgorzata Adamkiewicz
Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. W Grupie Adamed tworzy przyjazne miejsca pracy, przyczynia się do rozwoju pracowników, ich integracji i do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Barbara Dyluś
Z zaangażowaniem i konsekwentnie buduje długofalową współpracę międzysektorową, co jest wyrazem społecznej odpowiedzialności firmy Microsoft. Podczas spotkań branżowych promuje model długofalowego wsparcia i współpracy z partnerami społecznymi.

Marek Kalbarczyk

Stworzył firmę Altix – lidera w branży informatycznej dla osób niewidomych - w której ceni się otwartość, kreatywność i poczucie bezpieczeństwa pracowników i pracowniczek.

 

Różnorodność

Agnieszka Dejna
Współzałożycielka spółdzielni socjalnej Browar Spółdzielczy dającej pracę osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Przełamuje stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

Blanka Rozbicka
Propagatorka idei różnorodności w miejscu pracy. Brała aktywny udział w projektach RBS Rainbow Network w Polsce – sieci pracowniczej promującej różnorodność i akceptację osób LGBT w miejscu pracy.

Dorota Strosznajder
Ambasadorka idei różnorodności w Henkel Polska. Zainicjowała i prowadzi kilka projektów, m.in.: cykliczną konferencję tematyczną Kongres Różnorodności oraz projekt CSR „W drodze do pracy" służący wyrównywaniu szans kobiet w życiu zawodowym.

 

Sektor pozabiznesowy:

Marta Cendrowicz
Koordynatorka kampanii „Jak One To Znoszą” prowadzonej przez Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dzięki kampanii udaje się przekonać firmy do wprowadzenia polityki stopniowego wycofywania z handlu jajek od kur hodowanych w systemie klatkowym.

Daria Ostrowska
Propagatorka idei społecznej odpowiedzialności biznesu we Wrocławiu, rozwija świadomość na temat idei CSR wśród lokalnego biznesu i łączy wszystkie sektory oraz ułatwia współpracę reprezentantom/kom każdego z nich.

Ewa Sowińska
Propagatorka idei społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biegłych rewidentów oraz pomorskiego biznesu. Inicjatorka spotkań dotyczących humanizowania biznesu, CSR, wspierania rozwoju talentów i różnorodności.

- Wszyscy zgłoszeni do nagrody, zasługują na słowa uznania. To właśnie dzięki nim i ich  osobistemu zaangażowaniu biznes w Polsce zyskuje ludzką twarz. A naszą rolą jako Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest właśnie tę twarz/twarze pokazywać. To przekonanie stoi za naszą misją, bo  to przecież ludzie zmieniają biznes, który może zmienić świat – dodała Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rozdanie nagród odbyło się podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności w Warszawie. Więcej informacji o nagrodzie na www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda