Co czwarty z nas miał lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym

Na zaburzenia psychiczne cierpi aż 450 milionów osób na całym świecie.

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Według Światowej Organizacji Zdrowia aż 350 milionów ludzi cierpi z powodu depresji, która jest jedną z najbardziej rozprzestrzeniających się chorób mogącą dotknąć każdego. W obecnych rankingach najczęściej występujących chorób na świecie plasuje się na trzecim miejscu, jednak – zgodnie z prognozami – już w 2030 roku może stać się najbardziej powszechną dolegliwością.

Depresja może znacząco zakłócić zdolności człowieka do pracy, nauki, a także codziennych, życiowych wyzwań. Nieleczone zaburzenie depresyjne często bywa tragiczne w skutkach – może prowadzić do samobójstwa. Jednak należy pamiętać o tym, że depresja jest chorobą, którą można szybko zdiagnozować, a także skutecznie leczyć. 

Obchody Dnia Zdrowia Psychicznego mają na celu przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, a także propagowanie szerokiej dyskusji na temat zaburzeń psychicznych. Wagę problemu podkreśla fakt rozpoczęcia przez Ministerstwo Zdrowia II edycji ogólnokrajowej kampanii społecznej pt. „Co czwarty z nas miał lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym”.

Brak społecznego zrozumienia i życzliwości wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, a także brak tolerancji, stają się przeszkodą do w pełni samodzielnego funkcjonowania i aktywności życiowej tych osób, a tym samym do ich powrotu do zdrowia.