10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Według Światowej Organizacji Zdrowia aż 350 milionów ludzi cierpi z powodu depresji, która jest jedną z najbardziej rozprzestrzeniających się chorób mogącą dotknąć każdego. W obecnych rankingach najczęściej występujących chorób na świecie plasuje się na trzecim miejscu, jednak – zgodnie z prognozami – już w 2030 roku może stać się najbardziej powszechną dolegliwością.

Depresja może znacząco zakłócić zdolności człowieka do pracy, nauki, a także codziennych, życiowych wyzwań. Nieleczone zaburzenie depresyjne często bywa tragiczne w skutkach – może prowadzić do samobójstwa. Jednak należy pamiętać o tym, że depresja jest chorobą, którą można szybko zdiagnozować, a także skutecznie leczyć. 

Obchody Dnia Zdrowia Psychicznego mają na celu przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, a także propagowanie szerokiej dyskusji na temat zaburzeń psychicznych. Wagę problemu podkreśla fakt rozpoczęcia przez Ministerstwo Zdrowia II edycji ogólnokrajowej kampanii społecznej pt. „Co czwarty z nas miał lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym".

Brak społecznego zrozumienia i życzliwości wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, a także brak tolerancji, stają się przeszkodą do w pełni samodzielnego funkcjonowania i aktywności życiowej tych osób, a tym samym do ich powrotu do zdrowia.