Co drugi Polak nie słyszał o morświnie!

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez instytut badawczy Millward Brown wskazują, że połowa Polaków nie słyszała o gatunku, jakim jest morświn.

W grupie, która deklarowała, że słyszała o istnieniu tego gatunku, 3/4 osób odpowiedziało prawidłowo na pytanie: co to jest morświn. Pozostałe 23 procent uznało, że morświn jest rybą, a dwa procent było przekonane, że jest to odmiana świnki morskiej. Jest to lepszy wynik niż w 2010 roku, wtedy zaledwie 36 procent osób deklarowało, że słyszało o morświnie, wiedza Polaków wciąż jest na niewystarczającym poziomie. Jednocześnie sondaż wskazuje, że aż 83 procent Polaków wśród respondentów, którzy słyszeli o morświnie, popiera aktywne działania na rzecz ochrony tego gatunku, a tylko 6 procent jest temu przeciwna.

W tym roku w ramach w akcji Godzina dla Ziemi działacze WWF na całym świecie zaangażują ludzi w rozwiązywanie konkretnych i pilnych problemów środowiskowych. W Polsce takim problemem jest brak wiedzy na temat morświna bałtyckiego i przyjęcie przez odpowiedzialne ministerstwa planu ochrony tego niezwykłego gatunku.

Bałtycka populacja morświna została uznana za krytycznie zagrożoną przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Według wstępnych wyników projektu SAMBAH, ogłoszonych w grudniu 2014 roku, w Bałtyku żyje nie więcej niż 450 osobników tego gatunku. Wiele europejskich państw, w tym Polska, w ramach konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS) podpisało specjalnie porozumienie (ASCOBANS) na rzecz ochrony tego gatunku.

 – Morświny giną w Bałtyku w rezultacie m.in przyłowu, czyli przypadkowego złowienia w sieci rybackie. Jednocześnie oddziałuje na nie szereg innych zagrożeń, w tym zanieczyszczenie morza i zakłócenia hydroakustyczne. Ostatnie z wymienionych zagrożeń jest rezultatem rosnącego natężenia hałasu, związanego z transportem morskim, podwodnymi detonacjami i agresywnymi wobec przyrody formami rekreacji i rozrywki – mówi Katarzyna Pietrasik z WWF Polska.

Polska wciąż nie posiada zatwierdzonego Programu Ochrony Morświna, którego projekt  został złożony m.in. z inicjatywy WWF Polska już w 2013 roku do Ministerstwa Środowiska. Dlatego WWF Polska zachęca wszystkich Polaków do wsparcia apelu o jak najszybsze przyjęcie i wdrożenie tego programu. Każdy może podpisać się pod apelem na stronie www.godzinadlaziemi.pl.

– Bałtyk zaczyna się w domu każdego z nas, a 99% terytorium Polski leży w jego zlewisku, dlatego wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan tego akwenu i jego mieszkańców, w tym krytycznie zagrożonego wyginięciem morświna – podsumowuje Paweł Średziński z WWF Polska. 

Partnerem kampanii WWF jest Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Morświn rusza w trasę po Polsce!

W towarzystwie wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF morświn odwiedzi w sumie 21 miast w Polsce, będą to: Rzeszów (3.03), Kraków (4.03), Katowice (5.03), Opole (6.03), Wrocław (7.03), Kielce (9.03), Lublin (10.03), Łódź (11.03), Warszawa (12.03), Zielona Góra (13.03), Poznań (14.03), Gorzów Wielkopolski (15.03), Bydgoszcz (16.03), Toruń (17.03), Białystok (19.03), Olsztyn (20.03), Sopot (22.03), Elbląg (23.03), Szczecin (25.03), Słupsk (26.03). Ostatnim miastem na trasie morświna będzie Gdynia, gdzie morświn dotrze 28 marca. To właśnie w Gdyni odbędzie się finał Godziny dla Ziemi WWF, kiedy to morświn symbolicznie wróci do Bałtyku. Więcej szczegółów dotyczących akcji dostępne na stronach: www.godzinadlaziemi.pl i www.facebook.com/WWFpl