Co niepokoi Polaków? Ciekawych danych dostarcza nam badanie “Barometr Realiów Klimatycznych”

Zmiany klimatu i środowiska, konflikty czy wzrosty cen to czynniki, które powodują niepokój u wielu osób, także wśród Polaków. Jednak czego obawiamy się najbardziej? Globalne badanie Epson „Barometr Realiów Klimatycznych” dostarcza nam odpowiedzi na te oraz na kilka innych pytań. Dane są ciekawe, ale nie zaskakujące.
Sustainable development goal (SDGs) concept.Hands holding Global communication network with Environment icon on a green background.Green technology and Environmental technology.ESG

Sustainable development goal (SDGs) concept.Hands holding Global communication network with Environment icon on a green background.Green technology and Environmental technology.ESG

W ramach cyklicznego globalnego badania Epson: „Barometr Realiów Klimatycznych”, podgrupa polskich respondentów dostarczyła interesujących danych na temat świadomości klimatycznej i obaw związanych ze zmianami środowiska w naszym kraju.

Problematyka globalna w percepcji Polaków w 2023 roku

W ostatnich latach przyszło nam zmagać się z wieloma problemami, w dodatku większość z nich się nawarstwiała lub następowała zaraz po sobie. Kiedy jedne mijały, pojawiały się następne i choć obecnie sytuacja trochę się uspokoiła, wciąż nie możemy w pełni swobodnie odetchnąć. Inflacja, kryzys gospodarczy, nadal trwający konflikt w Ukrainie to jedynie czubek góry lodowej. Kiedy więc Epson zapytał Polaków o największe wyzwania, z jakimi zmaga się świat w 2023 roku, spośród 9 zaproponowanych kwestii, najczęściej wskazywali oni na:

  • Wzrost cen – 65,5% (w badaniu globalnym miejsce 2 z 53%)
  • Zmiany klimatu – 50% (na świecie nr 1 z 55,3%)
  • Konflikty globalne – 44% (globalnie czwarte miejsce 22,6%, za ubóstwem z 36,5%)

Jak widać, w porównaniu z ogółem respondentów Polaków niepokoją bardziej przyziemne kwestie, dotyczące bezpośrednio ich osoby, a więc wzrost cen. Zmiany klimatu czy globalne konflikty również są dla nas istotne, jednak nie aż tak. Co ciekawe, choć to, co dzieje się z klimatem wzbudza nasze obawy, to mamy raczej dość mgliste pojęcie na temat szerszych kwestii z tym związanych. Widać to właśnie w badaniu, bo zaledwie 9,4% respondentów w stosunku do 50% zmartwionych zmianami klimatycznymi skupiało się na zużyciu paliw kopalnych. Nie odstajemy jednak od badanych z innych krajów – średnio wskazało to w całym badaniu 8,9% uczestników.

Zagłębiając się bardziej w charakterystykę ankietowanych i ich odpowiedzi, przekonamy się, że kobiety w Polsce bardziej martwią się cenami (70%) oraz klimatem (55%) niż konfliktami (41%). Ciekawe jest też, że dla grupy wiekowej 35-44 lata ceny były główną kwestią zaprzątającą uwagę (75,5%) z przy 44% dla kwestii klimatycznych. Tymczasem, gdy dla seniorów 65+ głównym problemem były zmiany klimatu (58%), drugim w kolejności konflikty 53,5%, a ceny uplasowały się dopiero na 3 miejscu z 44%. To też zaskakujący wynik.

Czy zapobiegniemy zmianom klimatu w naszym życiu? Zdania Polaków były tu podzielone

Ponad 1/3 badanych (dokładnie 36,3%) optymistycznie podchodzi do tej kwestii, ale prawie tyle samo osób ma raczej dość pesymistyczną wizję przyszłości świata. W tej grupie znalazły się przede wszystkim kobiety i seniorzy, podczas gdy osoby w wieku 16-24 lata raczej widzą nadzieję. Możliwe, że wynika to z większej wiedzy dotyczącej tematu – młode osoby częściej sięgają po różnorodne źródła, nie skupiają się tylko na jednej narracji, co jest charakterystyczne m.in. dla seniorów.

Ciągnąć dalej kwestie zmian klimatu i tego, jak przeciwdziałać katastrofie klimatycznej, Polacy w większości (55,83%) wykazali, że jeśli chodzi o firmy, ich kluczową rolą jest ulepszanie recyklingu i ponownego wykorzystania produktów. Na drugim miejscu wskazano kolejne inwestycje w technologie proekologiczne (49,46%). Najmniej nadziei Polacy pokładali ww współpracy firm z rządami i innymi instytucjami – tylko 10% uważało to za ważne. Tymczasem dla świata to inwestycje były wskazywane na 1 miejscu z 47,6%, a recykling i ponowne wykorzystanie jako 2 z 44,7%.  Niskie nadzieje związane z nawiązaniem współpracy wyglądały podobnie: 9,3%.

W walce ze zmianami klimatu ważne są też indywidualne inicjatywy ekologiczne i Polacy chętnie je podejmują, zaczynając już od bardzo podstawowych zmian w swoim życiu. Używamy toreb wielokrotnego użytku (77% ankietowanych) oraz częściej wybieramy spacer lub rower zamiast samochodu (70%). W tych kwestiach przodujemy, ale w pewnych kwestiach nadal nie chcemy iść na kompromis – Polacy są bardzo niechętni do rezygnacja z produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym żywności (22,35% ankietowanych kategorycznie nie chce z tego rezygnować), a 19,45% nie planuje ograniczać podróży wakacyjnych i służbowych. Wartości globalne wynoszą tu: 18% i 16,9%.

Badanie pokazało nam również, że sytuacja klimatyczna budzi w nas spore emocje, bo aż 29,05% badanych wprost określiło, że tego typu rzeczy budzą w nich strach, a 18,9% jest zmartwionych sytuacją. W porównaniu do średniej światowej jesteśmy więc większymi pesymistami – wyniki ogólne wskazywały na 1 miejscu nadzieję z 24,6%, choć strach jest tuż za nim z 24,03%.