Co Polacy myślą o elektroterapiach?

Zobacz poszerzone wyniki badania opinii społecznej na temat zastosowania terapii z użyciem elektryczności i magnetyzmu.

W majowym numerze „Focusa” piszemy o stosowaniu prądu elektrycznego w terapii schorzeń mózgu – od elektrowstrząsów, przez stymulatory, po pole magnetyczne i elektrody zasilane z baterii 9 V. Które z tych metod są akceptowane przez Polaków? Oto, jak odpowiedzieli na pytania.

Czy wiesz na czym polega stosowanie elektrowstrząsów w medycynie?

 • tak 67%
 • nie 33%

Gdybyś chorował na depresję, to czy poddałbyś się terapii elektrowstrząsami w pełnym znieczuleniu?

 • zdecydowanie tak 5%
 • raczej tak 37%
 • raczej nie 36%
 • zdecydowanie nie 22%

Czy zgodziłbyś się na wszczepienie stymulatora do mózgu w celu leczenia uzależnienia?

 • zdecydowanie tak 7%
 • raczej tak 35%
 • raczej nie 33%
 • zdecydowanie nie 25%

Czy zgodziłbyś się na wszczepienie stymulatora do mózgu w celu leczenia dużej otyłości?

 • zdecydowanie tak 12%
 • raczej tak 31%
 • raczej nie 32%
 • zdecydowanie nie 25%

Czy chciałbyś skorzystać z zabiegu stymulowania mózgu polem magnetycznym w celu poprawy nastroju?

 • zdecydowanie tak 8%
 • raczej tak 30%
 • raczej nie 40%
 • zdecydowanie nie 22%

Czy chciałbyś skorzystać z zabiegu stymulowania mózgu polem magnetycznym w celu poprawy koncentracji?

 • zdecydowanie tak 12%
 • raczej tak 34%
 • raczej nie 35%
 • zdecydowanie nie 19%

Badanie zrealizowane na ogólnopolskim panelu badawczym ARIADNA w marcu 2014 roku. Struktura próby reprezentatywna dla Polaków w wieku 15 lat i więcej ze względu na na płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania. N=505.


Weź udział w badaniach!

Dołącz do ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna, gdzie zbierane są opinie Polaków na różne tematy dotyczące codziennego życia. Każdy, kto zarejestruje się w Ariadnie, dostaje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenia do wypełniania ankiet internetowych. W zamian otrzymuje wynagrodzenie w postaci punktów, które może wymieniać na atrakcyjne nagrody rzeczowe w sklepie Ariadny. Zamówione nagrody są dostarczane na wskazany adres za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich. Koszt przesyłek pokrywa Ariadna.

Więcej informacji na stronie: www.panelariadna.pl