Co wiemy o odnawialnych źródłach energii?

W Polsce wiedza dotycząca odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania w praktyce jest nadal niewielka. Są one tymczasem przyszłością światowej energetyki. Wkrótce i w naszym kraju będą powszechnie wykorzystywane.

Wiedza dotycząca energii odnawialnej

Pakiet klimatyczny Unii Europejskiej zobowiązuje państwa członkowskie do upowszechniania wykorzystywania źródeł energii odnawialnej. Do 2020 roku w Polsce 15% energii powinno być produkowane właśnie w ten sposób. Rząd wprowadza więc zmiany w prawie energetycznym dotyczące wsparcia systemu produkcji „zielonej energii”.

Polacy wykazują niestety niską świadomość tego, czym są OZE i jak mogą być one zastosowane w praktyce. Co trzecia osoba w naszym kraju, według raportu opracowanego przez Optimal Energy, nie potrafi wymienić żadnego źródła energii odnawialnej. [POBIERZ RAPORT W PDF]

Zdecydowana większość, bo aż 95% respondentów, wyraża opinię, że polskie elektrownie powinny inwestować w ekologiczne źródła energetyczne i w ich eksploatację. Jednak 52% obawia się, że produkowanie prądu z odnawialnych źródeł przyczyni się do wzrostu cen. Tymczasem na przykład ceny energii elektrycznej, jakie oferuje Polska Grupa Energetyczna PGE już w ubiegłym roku zostały obniżone o ponad 4%. Jednocześnie firma aktywnie inwestuje w OZE.

Wśród znanych Polakom źródeł energii najczęściej wymieniana jest:

  • energia wiatrowa – 56% wskazań,
  • energia słoneczna – 53% wskazań,
  • energia wodna – 36% wskazań,
  • energia z biomasy – 12% wskazań.

60% Polaków uważa, że energia odnawialna nie jest w Polsce w ogóle wykorzystywana, podczas gdy mają one już 10-procentowy udział w rynku energetycznym.

Propagowanie OZE

W Polsce prowadzone są działania, które mają poszerzać wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii i pozytywnych aspektów ich wykorzystania. Akcje promocyjne prowadzi w tym zakresie m.in. firma PGE, która obecnie wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim organizuje pierwszą edycję projektu „PGE STACJA SPORT – Świeć przykładem, zarażaj energią”. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie każdej szkoły podstawowej. Ma on jednak nie tylko zachęcić dzieci do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, ale równocześnie wspierać inicjatywę łączącą sport i energię. W ramach projektu dzieci będą na przykład edukowane w zakresie oszczędnego jej wykorzystania.

Z kolei zarząd Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii, w ramach propagowania OZE, do 31 maja 2014 roku przyjmował zgłoszenia do ogólnopolskiej nagrody w kategoriach:

  • Człowiek 2013 roku,
  • Instytucja 2013 roku,
  • Inicjatywa 2013 roku.