Coachu, pytaj multigeneracyjnie!

Klienci Baby Boomers niechętnie mówią o sobie. Wychowani w systemie, który  piętnował indywidualizm, starsi wiekiem pracownicy czują się niezręcznie w sytuacji, w której stają się centrum zainteresowania. Samo zadawanie pytań wielu z nich kojarzy się ze szkołą i obawiają się oceny ze strony coacha.

Zadawanie pytań jest podstawowym narzędziem pracy każdego coacha. Dobre pytanie jest bezcenne i przenosi klienta w nowy obszar. Co warto uwzględnić, aby być coachem multigeneracyjnym?

W pracy z klientem BB coach powinien szczegółowo objaśnić, jaką funkcję pełni zarówno zadawanie pytań jak i postawienie klienta w centrum uwagi. Dzięki wprowadzeniu na pierwszym spotkaniu aktywność klienta zostanie pobudzona i proces przebiegnie w większej otwartości.

Klienci z pokolenia X szczególnie cenią sobie profesjonalizm i pewność siebie. Zadawanie pytań i poddawanie zjawisk w wątpliwość jawi im się jako przejaw słabości lub niekonsekwencji.   Coach może wzmocnić klienta X zapewnieniem, że gotowość do poszukiwania odpowiedzi na pytania jest w coachingu przejawem siły ducha i odwagi. Warto mieć w zanadrzu przypowieść o silnej postaci, która osiągnęła sukces dzięki otwartości na wątpliwości i zadawanie pytań.

Klienci z pokolenia Y coraz częściej korzystają z usług rozwojowych. Ważnym elementem życia jest dla Igreka kreatywność i oraz kwestionowanie status quo. Coach może znudzić klienta pytaniami nieadekwatnymi do jego procesów. Klienci Y lubią poszukiwać nowych możliwości, dlatego warto postawić przede wszystkim na czysty i otwarty umysł oraz uważne słuchanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Szukasz inspiracji? Wejdź na bezpłatny portal rozwojowy www.dialoggeneracji.pl zawierający kompleksową wiedzę na temat zarządzania wiekiem, pokoleniami w miejscu pracy. Znajdziesz na nim artykuły, filmy z ekspertami, narzędzia HR, raporty, ścieżkę zarządzania międzygeneracyjnego w organizacji. Zarejestruj się już dziś i rozsmakuj się  w wiedzy. Zapraszamy!