Cyfryzacja jest drogą do zielonego transportu. Wywiad z Simonem Kurbielem

O przyszłości branży transportu drogowego w kontekście ekologii rozmawiamy z Simonem Kurbielem, współzałożycielem i Dyrektorem regionu Europy Środowej i Wschodniej Tennders – hiszpańskiego start-upu dostarczającego abonamentowe oprogramowanie do zarządzania siecią transportu drogowego, który niedawno wszedł na polski rynek.
Cyfryzacja jest drogą do zielonego transportu. Wywiad z Simonem Kurbielem

Transport towarów ciężarówkami i ekologia nie wydają się iść w parze. Czy da się to jakoś pogodzić?

Oczywiście, że tak. Taka jest nasza wizja w Tennders: przyspieszyć przejście na logistykę przyjazną dla planety. Branża logistyczna, w szczególności transport drogowy, stoi przed poważnymi wyzwaniami ekologicznymi. Mówimy o sektorze, który stanowi prawie 10% gospodarki, więc innowacje są niezbędne, aby transport mógł utrzymać swoje zaangażowanie w redukcję emisji. W ramach polityki klimatyczno-energetycznej Unia Europejska wyznaczyła cel obniżenia emisji o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 1990. Ambicje klimatyczne zawarte w tych ramach wyznaczają zatem mapę działań do 2050 r., kiedy to oczekuje się osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Nie będzie to łatwe, ale istnieje droga do pogodzenia branży z koniecznymi innowacjami i zaangażowania w redukcję emisji. Kluczowe znaczenie mają inicjatywy takie jak optymalizacja planowania tras w celu ograniczenia pustych przebiegów, wymiana pojazdów na niskoemisyjne oraz zwiększenie efektywności wykorzystania miejsca na ładunki. Branża odkrywa również alternatywne paliwa i pojazdy elektryczne, a także wykorzystuje analizę danych do inteligentniejszych i bardziej zrównoważonych operacji.

Jak dokładnie działają wasze rozwiązania? Jak mają pomóc uczynić transport bardziej ekologicznym?

Tennders jest pionierem w dostarczaniu rozwiązań w modelu SaaS, które wspierają dbanie o zrównoważony rozwój w ramach operacji transportowych. Umożliwiając bardziej efektywne planowanie tras, zmniejszając liczbę pustych kilometrów i ułatwiając bardziej efektywny załadunek, dążymy do zmniejszenia śladu węglowego działalności transportowej. Ponadto przyczyniamy się do ogólnego zmniejszenia emisji, dostosowując się do ambitnych celów klimatycznych Unii Europejskiej.

W związku z tym pracujemy z firmami z sektora transportu drogowego nad dwoma kwestiami.

Po pierwsze, pomagamy im w przestrzeganiu przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju, m.in. umożliwiając wygenerowanie raportu CO2. Ważnym wyzwaniem dla wszystkich firm w łańcuchu dostaw jest więc obecne mierzenie, raportowanie i redukcja emisji z Zakresu 3 – kategorii obejmującej pośrednie emisje gazów cieplarnianych firm, od materiałów i łańcucha dostaw do końcowego wykorzystania produktu lub usługi.

Nasze narzędzie, zintegrowane z platformą Tennders FMS wraz z innymi funkcjami zarządzania umowami transportowymi, opiera się na GLEC Framework. Kalkulator ten ma na celu pomóc uczestnikom łańcucha dostaw drogowych w tworzeniu map łagodzenia skutków ich działań.

Po drugie, pomagamy wszystkim firmom, z którymi współpracujemy, dokonywać świadomych decyzji jeśli chodzi o wybór dostawcy ciężarówki, trasy lub środka transportu. Większość spedytorów, z którymi rozmawialiśmy, jest bardzo zainteresowana przewozem towarów pociągiem, ale muszą dowiedzieć się, jak to zrobić. Chcemy im w tym pomóc.

Jaka jest przyszłość transportu? Co czeka tę branżę?

Przyszłość transportu jest coraz bardziej cyfrowa i zrównoważona. Dzięki przepisom wymuszającym niższe emisje i technologii oferującej nowe możliwości, branża doświadczy znaczących zmian. Wyobrażamy sobie przyszłość, w której wydajność i zrównoważony rozwój nie są tylko celami, ale standardami działania. Tennders jest w stanie przewodzić tej transformacji, oferując narzędzia, które nie tylko usprawniają operacje logistyczne, ale także przyczyniają się do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest neutralność klimatyczna.

W tym kontekście kilka technologii jest szczególnie istotnych dla branży logistycznej. Spójrzmy na przykład na inteligentne kontrakty Blockchain i rozwiązania AI. Pomagają utrzymać przepływ informacji, który jest kluczowy dla wydajności łańcucha dostaw. Wkrótce będzie można dokładnie sprawdzić, kiedy towary zostały wyprodukowane i gdzie oraz którym statkiem dotarły do Europy. Rozwiązania AI pomogą nam w zadaniach, które na razie w logistyce są powszechnie wykonywane „ręcznie”.

Firma powstała w Hiszpanii, a Polska jest drugim rynkiem, na który weszliście. Dlaczego wybraliście akurat Polskę?

To była strategiczna decyzja. Logicznie rzecz biorąc, chcieliśmy grać w lidze czołowych graczy, do których Polska. Obecność geograficzna po dwóch stronach UE umożliwia lepszą współpracę z naszymi partnerami biznesowymi: załadowcami, spedytorami i przewoźnikami.

Dla niektórych polskich firm współpraca z firmami francuskimi czy hiszpańskimi jest wyzwaniem. My im to ułatwiamy. Gracze z branży rozumieją, że działamy na rozdrobnionym rynku, a wyniki decydują o konkurencyjności.

A jakie są Wasze plany na przyszłość?

Jesteśmy w trakcie uruchamiania naszych rozwiązań SaaS, koncentrując się funkcjach ułatwiających nawiązywanie współpracy i automatyzację, jednocześnie zapewniając spersonalizowaną obsługę. Wierzymy, że nasze rozwiązania zmienią sposób funkcjonowania sektora i przyniosą wartość dodaną naszym klientom. Ponadto rozwijamy usługi uzupełniające poprzez strategiczne współprace z wiodącymi startupami i firmami działającymi w niszach komplementarnych do naszej. Takie podejście pozwoli nam oferować naszym klientom kompleksowe rozwiązania.

Koncentrujemy się na wzmocnieniu naszej pozycji w Europie i staniu się punktem odniesienia dla branży w zakresie zrównoważonego rozwoju. W Tennders jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój drogowego transportu towarowego. Dlatego będziemy nadal pracować nad inicjatywami, które pozwolą nam zmniejszyć ślad węglowy sektora i promować bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe.