Czy lalka Barbie ma nazwisko?

Barbie ma nie tylko nazwisko, ale i dwa imiona.

Nazywa się Barbara Millicent Roberts. Jej chłopak Ken nosi nazwisko Carson. Wiemy to wszystko z serii powieści o Barbie opublikowanej w latach 60. przez amerykańskie wydawnictwo Random House. W książkach tych możemy też znaleźć inne szczegóły dotyczące życia lalki: imiona rodziców (George i Margaret) i miejsce zamieszkania: fikcyjne miasteczko Willows w stanie Wisconsin. Choć ten ostatni fakt nie jest do końca pewny. W innej bowiem serii książek, wydanej w roku 1999, Barbie nie mieszka już na prowincji, ale w Nowym Jorku, gdzie uczęszcza do fikcyjnej szkoły Manhattan International High School.

Właściwie trudno się dziwić, że Barbie ma nazwisko, zaskakujący jest raczej fakt, że ma je tylko jedno oraz zaledwie dwa imiona. Pod innymi bo-wiem względami jej fikcyjny żywot jest znacznie bogatszy. Barbie przez lata swej egzystencji dorobiła się na przykład niebagatelnej menażerii: ma nie tylko psy i koty, ale tak-że konie, zebrę, pandę i lwiątko. W sumie ponad 40 zwierząt. Jest też posiadaczką wielu drogich samochodów. Skąd ma na to pieniądze? Prawdopodobnie zarobiła, nie ma bo-wiem chyba zawodu, którego by nie wykonywała. Była między innymi dentystką, architektką, astronautką, pilotem cywilnym i wojskowym, kierowcą wyścigowym. Prawdziwa kobieta pracują-ca, co żadnej pracy się nie boi!2ca, co żadnej pracy się nie boi!