Dlaczego diamenty nie są czarne jak węgiel?

Barwa substancji zależy od tego, jaką część widma światła widzialnego odbija.

Na przykład ciała o barwie czerwonej odbijają fale długości odpowiadającej czerwonej części widma światła widzialnego. Węgiel prawie całkowicie pochłania promieniowanie widzialne – dlatego ma barwę czarną.

O tym, jaką część widma światła widzialnego substancja odbija, a jaką pochłania, decyduje jej budowa atomowa, tj. ułożenie atomów w sieci krystalicznej, odległości między nimi oraz rodzaj i energia wiązań chemicznych. W przypadku węgla znane są jego dwie podstawowe odmiany alotropowe, różniące się między sobą właśnie ułożeniem atomów, rodzajem i energią wiązań chemicznych. Są nimi grafit i diament.

W ostatnich latach odkryto również dwie kolejne, czyli fuleren oraz grafen.W przypadku czarnej odmiany węgla – grafitu – wiązania międzyatomowe tworzą trzy z czterech elektronów walencyjnych każdego atomu węgla. Czwarty elektron walencyjny jest słabo związany – sprawia to, że grafit jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego, a równocześnie łatwo pochłania promieniowanie widzialne, które oddziałuje ze słabo związanymi elektronami.

CZYTAJ TEŻ:

Przemianie grafitu w diament, która zachodzi w bardzo wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem, towarzyszy zmiana ułożenia atomów węgla oraz wiązań między nimi. W diamencie każdy atom węgla połączony jest z czterema sąsiednimi atomami, co sprawia, że wszystkie elektrony walencyjne są silnie związane i nie mają swobody ruchu. W rezultacie diament nie przewodzi prądu elektrycznego i nie absorbuje promieniowania w widmie widzialnym. Dlatego też znika czerń węgla.

Odp.prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński, prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej