Drony pomogą w obserwacji sinic

Zakwity sinic, wytwarzających trujące cyjanotoksyny, wkrótce będzie można obserwować za pomocą dronów. Nad technologią pracują licealiści pod okiem naukowców Politechniki Gdańskiej.

W okresie kwitnienia, czyli lipcu i sierpniu, sinice wytwarzają trujące cyjanotoksyny. Z tego powodu zakwity należy wykrywać jak najszybciej by móc sprawnie określić ich położenie i wielkość. Wówczas w nadmorskich kurortach obowiązuje zakaz kąpieli.

Teraz na Politechnice Gdańskiej trwają prace nad przystosowaniem bezzałogowego pojazdu latającego, czyli drona, do monitorowania akwenów wodnych metodą prostej analizy obrazu. Pod okiem wykładowcy PG, dr. inż. Stanisława Raczyńskiego, prace będą prowadzili uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Młodszym kolegom mentorują studenci gdańskiej uczelni zrzeszeni w kole naukowym SKALP.

Czytaj więcej: DRONY Z KAŻDEJ STRONY: ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI?

“Obecnie monitoring zakwitów sinic przeprowadza się przede wszystkim przez analizę laboratoryjną próbek wody zebranych przy brzegu lub ze statków. Bardziej kompleksowe badania wykonuje się na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych – te jednak są bardzo kosztowne i niedokładne, gdy panują niesprzyjające warunki atmosferyczne. Drony wydają się zatem bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż koszt ich zakupu nie jest wygórowany” – podkreśla opiekun projektu, dr inż. Stanisław Raczyński z Katedry Systemów Automatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Projekt podzielono na cztery etapy. Na początku licealiści będą integrować drona z prostym komputerem pokładowym, kamerą oraz wysokościomierzem. Następnie odbędą się próbne sesje zdjęciowe i opracowanie metod analizy obrazu. Kolejną fazą będą eksperymenty środowiskowe. Podczas całodniowych wyjazdów młodzi naukowcy wykonają szereg zdjęć na różnych wysokościach i w różnych warunkach oświetleniowych. Pobiorą próbki wody, które zostaną przekazane do Instytutu Morskiego, a następnie poddane ilościowej i jakościowej analizie. Wyniki tych analiz posłużą do kalibracji i weryfikacji opracowanych metod analizy obrazu. W ostatnim etapie projektu będzie czas na opracowanie zebranych wyników, przygotowanie dokumentacji technicznej i publikacje naukowe.

Projekt pozwoli też ocenić możliwości wizyjnego wykrywania innych sytuacji związanych ze środowiskiem morskim, takim jak wycieki ropy czy monitoring populacji fok w Zatoce Gdańskiej.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zakończy się październiku 2015 roku.