Dzień bez drukowania

Firmy wykorzystują miesięcznie ponad 11 milionów ryz papieru A4, co odpowiada zużyciu ponad 5,5 miliarda kartek. W przeciętnej firmie marnowanych jest ok. 8,2% wszystkich wydruków, co oznacza stratę ok. 50 kartek papieru na pracownika miesięcznie.

Takie dane przedstawia nowy raport firmy doradczej KPMG, która zachęca firmy, instytucje i osoby prywatne do powstrzymania się od drukowania choćby na jeden symboliczny dzień i w ten sposób pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Wykorzystanie papieru w polskich przedsiębiorstwach

Zgodnie z wynikami raportu KPMG „Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających
w Polsce”, firmy zużywają ponad 11 milionów ryz papieru A4 miesięcznie, co oznacza wykorzystanie ok. 68 miliardów kartek papieru A4 rocznie. W przeliczeniu na pracownika przeciętna firma działająca w Polsce wykorzystuje miesięcznie 1,3 ryzy papieru A4, co daje w efekcie miesięczne wykorzystanie blisko 650 kartek na jednego pracownika i ok. 7,7 tys. kartek rocznie. Szacuje się, że w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników wykorzystuje się blisko 200 kartek papieru A4 na jednego pracownika miesięcznie.

Skala marnowania papieru

W przeciętnej firmie działającej w Polsce marnowanych jest ok. 8,2% wydruków, co oznacza stratę
ok. 50 kartek papieru A4 na pracownika miesięcznie. Przy blisko 9 milionach zatrudnionych
w firmach w Polsce, daje to ok. 464 miliony straconych kartek papieru A4 miesięcznie i ok. 5,5 miliarda straconych kartek rocznie. W mikroprzedsiębiorstwach marnuje się ok. 8% wydruków, natomiast w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników odsetek ten wzrasta i przekracza 13%. Ograniczenie marnotrawstwa papieru w firmach w Polsce, pozwoliłoby uratować blisko 38 tysięcy drzew miesięcznie.  

– Gdyby ułożyć, dłuższym bokiem – jedna obok drugiej, wszystkie kartki papieru A4 marnowane rocznie w przedsiębiorstwach działających w Polsce, to ich łączna długość byłaby trzykrotnie większa niż odległość z Księżyca na Ziemię. Jeśli zaś ułożyć je krótszym bokiem obok siebie, wówczas ta długość byłaby ponad cztery razy większa – mówi Jerzy Kalinowski, Partner w KPMG w Polsce.

Jak wynika z raportu KPMG, do dominujących przyczyn marnowania wydruków należy zaliczyć drukowanie jednostronne zamiast dwustronnego (54% wskazań respondentów), wymogi administracyjne (48%) oraz niepotrzebne drukowanie dokumentów roboczych (42%). W badanych firmach, wciąż mniej niż połowa (45%) procedur administracyjno-biurowych realizowana jest całkowicie elektronicznie lub bez konieczności wykorzystania papieru.

 

Sposoby oszczędzania papieru

Najpopularniejszym sposobem oszczędzania wydruków jest standardowe ustawienie drukarek
w oszczędnościowym trybie wykorzystania tonera/tuszu (71% wskazań respondentów), standardowe ustawienie druku dwustronnego (41%) oraz standardowe korzystanie z papieru ekologicznego (32%).

Jak wynika z raportu KPMG, ponad połowa przedsiębiorstw działających w Polsce w ogóle nie monitoruje kosztów wydruku dokumentów.

Działania proekologiczne

W zbadanych przez KPMG firmach blisko połowa (45%) procedur administracyjno-biurowych realizowana jest całkowicie elektronicznie lub bez konieczności wykorzystania papieru. Najczęściej procedury te realizują w ten sposób mikroprzedsiębiorstwa (45,6%) oraz duże firmy (43,9%), chociaż charakter ich realizacji jest odmienny.

W mikroprzedsiębiorstwach stosunkowo wiele procedur przeprowadzanych jest bez użycia papieru – w sposób słowny. Natomiast w największych firmach realizacja procedur administracyjno-biurowych odbywa się raczej elektronicznie, co także ogranicza wykorzystanie papieru. Pod względem struktury branżowej największą oszczędnością papieru wykazują się przedsiębiorstwa usługowe, w których ok. 45% procedur odbywa się bez wykorzystania papieru, oraz handlowe (43,4%).

Udział w akcji jest bezpłatny, a dołączyć do niej można za pośrednictwem strony NoPrintingDay.pl.