Rosnące standardy działania zakładów przemysłowych, nowe regulacje prawne wymuszające dbałość o jakość powietrza i środowiska naturalnego powodują, że zakłady produkcyjne, oczyszczalnie ścieków czy wysypiska potrzebują narzędzi umożliwiających szybkie wykrywanie przyczyn brzydkich zapachów.

Rozwiązaniem może być e-nos opracowany przez naukowców Politechniki Gdańskiej. "Możliwości zastosowania naszego urządzenia są bardzo duże. Sprawdzi się w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, chemicznym, biotechnologicznym, jak również spożywczym, np. przy ocenie stopnia świeżości i jakości żywności. Jest doskonałym rozwiązaniem dla komunalnych oczyszczalni ścieków oraz wysypisk śmieci" – mówi kierownik Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Gdańskiej prof. Marian Kamiński.

Rozpoznanie zapachu polega na odczytaniu specyficznych właściwości pobranej próbki powietrza. Sygnały poszczególnych czujników są gromadzone i przetwarzane cyfrowo, a następnie uśredniane. Odczyt przeprowadzany jest komputerowo. W ten sposób powstaje tzw. profil zapachowy danej próbki.

Nowe urządzenie obniży też koszty przeprowadzanych analiz. Zatrudnianie ekspertów lub firm specjalizujących się w czasochłonnej analizie zapachów wiąże się z wysokimi kosztami. Poza tym ludzki węch przyzwyczaja się do otaczającego go zapachu. To wymusza niekończącą rotację pracowników czy wznowienia szkoleń. W przypadku krótkotrwałych okresów występowania nieprzyjemnych zapachów wymagany jest ciągły monitoring powietrza, czego nie da się wykonać bez odpowiednich urządzeń.

Naukowcy pracują nad stworzeniem wzbogaconego o nowe cechy prototypu specjalistycznego, kilkuczujnikowego elektronicznego nosa. Trwają również intensywne poszukiwania innych kierunków zastosowań urządzenia, m.in. w diagnostyce medycznej czy też kontroli jakości produktów.