IX Kongres E(x)plory jest stałym punktem programu Gdynia E(x)plory Week, finałowego wydarzenia Programu E(x)plory, które od 8 lat organizuje Fundacja Zaawansowanych Technologii. Tegoroczny program Kongresu angażuje edukatorów oraz wszystkich przedstawicieli instytucji, firm i organizacji, działających w obszarze edukacji.

„Od ośmiu lat podziwiamy w Programie E(x)plory młodych innowatorów, ich pasje oraz niesamowite pomysły. Co zrobić, aby szkoła podążała za potencjałem młodych ludzi? Jakie innowacje możemy wprowadzić w edukacji już dziś? O tym będziemy dyskutować podczas IX Kongresu E(x)plory” – Joanna Gogolińska, Dyrektor Fundacji Zaawansowanych Technologii.

Gośćmi specjalnymi IX Kongresu E(x)plory będą m.in. dr hab. Lech Mankiewicz z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, realizujący projekt Khan Academy, dr Marzena Żylińska, zajmująca się metodyką i neurodydaktyką oraz Anna Szulc – nauczycielka z 30-letnim stażem, autorka książki „Nowa szkoła”.  

W programie wydarzenia poruszone zostaną takie tematy jak: 
- Nowa szkoła. Jak powinna wyglądać? Jakie zmiany powinny w niej zostać wprowadzone?
- Uczeń zdolny. Wyzwania, metody pracy, współpraca i wsparcie
- Jak w tradycyjnej szkole przekazywać wiedzę w praktyce. Nauka czynna zamiast biernej. Nauka poprzez doświadczenie
- Jak wykorzystywać nowe technologie w pracy z młodzieżą, tak aby wspierały proces poznawczy i pomagały w przyswajaniu wiedzy. Przykłady i prezentacje najciekawszych rozwiązań technologicznych do wykorzystania w szkołach
- Praca metodą projektów w klasie i w trybie indywidualnym. Pomysły i metody realizacji projektów naukowych w parze uczeń-opiekun
- Prezentacje projektów biorących udział w Finale Konkursu Naukowego E(x)plory 2019
- Udział w projektach międzyszkolnych i międzynarodowych. Pozyskiwanie funduszy na dodatkowe działania
- Czy oceny są na pewno potrzebne? Alternatywy dla tradycyjnego modelu oceniania

Kongres odbędzie się w dniach 23-24 października w Gdyni. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegółowy program dostępny jest na stronie: www.kongres.explory.pl

Mecenasem Programu E(x)plory jest Grupa LOTOS S.A. Partnerami strategicznymi są Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Miasto Gdynia oraz Zakłady Farmaceutyczne Polpharma.

INFORMACJE O ORGANIZACJI

Fundacja Zaawansowanych Technologii powstała w 2011 roku w odpowiedzi na potrzeby wywołane rozwojem rynku technologicznego oraz przemianami społeczno-gospodarczymi XXI wieku. Celem Fundacji Zaawansowanych Technologii jest promowanie i wspieranie badań, rozwoju technologicznego, przedsiębiorczości, a także transferu i wdrażania nowych technologii. Wspiera innowacyjność i promuje kulturę technologii, a także wzmacnia relacje pomiędzy władzami publicznymi, przedsiębiorstwami i sektorem edukacji. Flagowym przedsięwzięciem Fundacji Zaawansowanych Technologii jest Program E(x)plory. Więcej na www.fzt.org.pl