Energia czerpana z wiatru

Zielona energia staje się coraz bardziej popularna i chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców i gospodarstwa domowe. Energia odnawialna może być czerpana zarówno z wiatru, jak i ze słońca, ziemi i wody. Energetyka wiatrowa jest coraz bardziej rozwijana także i w Polsce, jako że stosunkowo mało kosztowne jest stworzenie urządzeń, które pozwolą na przekształcenie energii z wiatru na energię elektryczną.

Priorytet dla gospodarki

Rosnące ceny energii konwencjonalnej oraz wymogi dyrektywy Unii Europejskiej, nakazujące wszystkim krajom członkowskim ograniczenie w sposób znaczący emisji dwutlenku węgla do atmosfery, spowodowały, że dla polskiego rządy stało się priorytetem rozwój sektora energetyki opartego na surowcach odnawialnych, w tym na energii wiatrowej.

Obecnie, według raportu  Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej, udział energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach wiatrowych stanowić będzie około 17% w 2020 roku i prawie 29% w 2030 roku w całkowitej ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce. Niewątpliwie, do osiągnięcia takiego poziomu produkcji ekologicznej energii wiatrowej przyczyni się firma PGE, która w najbliższym czasie zamierza stworzyć ogromną farmę wiatrową na Pomorzu.

Produkcja „czystej energii”

Odnawialne źródła energii elektrycznej, w tym wiatr, pozwalają na produkcję czystej energii, która nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, a więc jest ekologiczna, a dodatkowo, jej źródła są dostępne dla wszystkich i są całkowicie darmowe. Firmy takie jak PGE Polska Grupa Energetyczna zdają sobie sprawę, że cena energii elektrycznej produkowanej z paliw kopalnych będzie nadal systematycznie rosła, co motywuje do rozwoju również i w naszym kraju produkcji energii ekologicznej.

Produkcja energii wiatrowej polega na wykorzystaniu różnic temperatur mas powietrza, które wywoływane są nierównym nagrzewaniem się powierzchni naszej planety. Koniecznym urządzeniem w wytwarzaniu energii elektrycznej z wiatru jest turbina wiatrowa, uzyskująca swoją moc poprzez konwersję wiatru. Wiatr oddziałuje na łopaty wirnika, wywołując moment obrotowy i wytwarzając energię elektryczną. Turbiny wiatrowe mogą być instalowane zarówno na lądzie, jak i na wodzie.

Zaletą energii wiatru jest jej szeroka dostępność, ekologiczność, możliwość znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz stosunkowo prosty system wytwarzania przy użyciu siły wiatru, energii elektrycznej. W przyszłości energetyka konwencjonalna oparta na wyczerpywanych paliwach kopalnianych, emitujących w procesie spalania duże ilości dwutlenku węgla do atmosfery, w dużym stopniu zostanie zastąpiona przez energetykę wiatrową. Zaleca się, aby udział energii wiatrowej w systemie energetycznym w państwie był nie większy niż 20%, bowiem w przeciwnym wypadku zmienność wiatru może spowodować zachwianie działalności systemów energetycznych.