Zmarł ostatni samiec sumatrzańskiego nosorożca w Malezji

W tym kraju pozostała już tylko jedna samica. Do tego żyje około 80 osobników w Indonezji.

Obecny status gatunku to CR, ostatni w klasyfikacji przed wymarciem. Tam, zmarły osobnik z Malezji, został znaleziony w 2008 w okolicy plantacji oleju palmowego. Natychmiast został przetransportowany do rezerwatu Tabin.
 

Lokalni opiekunowie starali się zachęcić go do rozmnożenia się z dwiema samicami: złapaną w 2011 roku Puntung oraz mieszkającą tam od 2014 Iman. Niestety, żadna z prób nie przyniosła sukcesu.
 

W 2017 roku niestety konieczne było uśpienie Puntung ze względu na wystąpienie nowotworu. Po śmierci Tam ostatnim przedstawicielem gatunku w Malezji jest samica Iman.
 

Na wolności najprawdopodobniej żyje do 80 osobników nosorożca sumatrzańskiego. Jego naturalne środowisko ulega zniszczeniu, jest trzebiony przez kłusowników.
 

Według zoologów jednym z innych, równie poważnych zagrożeń dla tych zwierząt jest samotność. U samic tego gatunku w przypadku, gdy zbyt długo nie mają dostępu do partnerów, pojawiają się niebezpieczne cysty i zwłóknienia w drogach rodnych. Z czasem może to doprowadzić do niepłodności. Tak stało się w przypadku Iman. W przypadku Puntung brak możliwości zajścia w ciążę tłumaczono ranami zadanymi wcześniej przez kłusowników oraz straconą ciążą na wolności.
 

W sprawie tego gatunku najważniejsze organizacje zajmujące się ochroną nosorożców powołały Symatrzańskie Pogotowie Nosorożcowe. Jego celem jest zgromadzenie jak największej liczby osobników i rozmnożenie ich w bezpiecznej niewoli.